Hvordan seksjonerer man? - Eiendomsrett.no® - Seksjonering av eiendom
Hvordan seksjonerer man

Hvordan seksjonerer man?

Har du planer om å seksjonere en eiendom?

Det er greit å ha en oversikt over søknadsprosessen når du seksjonerer en eiendom. Du må først fylle ut, signere og sende inn en seksjoneringssøknad. Søknaden skal sendes til kommunen, som er seksjoneringsmyndighet. 

Det er forskjellige skjemaer for førstegangsseksjonering og reseksjonering. Førstegangsseksjonering innebærer at en eiendom blir seksjonert for første gang, mens reseksjonering innebærer å gjøre endringer i en allerede seksjonert eiendom.

Endringer i avhendingsloven

For seksjoneringssøknader til Oslo kommune, finnes søknadsskjema for førstegangsseksjonering her. Søknadsskjema for reseksjonering finnes her.

Hva skal seksjoneringssøknaden inneholde?

En søknad om seksjonering må inneholde følgende:

  • Opplysninger om eiendommen, og den ønskede oppdelingen av eiendommen
  • Opplysninger om formålet med de enkelte seksjonene – bolig, næring eller samleseksjon
  • Opplysninger om hver enkelt seksjons sameiebrøk

Du må fylle ut en egenerklæring om at vilkårene for seksjonering i eierseksjonsloven er oppfylt. Dersom det skal seksjoneres til bolig, må også tilleggsvilkårene for seksjonering til bolig være oppfylt.

Søknaden må i tillegg ha følgende vedlegg:

  • En situasjonsplan over eiendommen, som tydelig angir eiendommens grenser, omrisset av bebyggelsen og grensene for eventuelle utendørs tilleggsdeler som skal inngå i bruksenhetene
  • Plantegninger over etasjene i bygningen, inkludert kjeller og loft
  • Vedtektene for eierseksjonssameie
  • Dersom bruksenhetene har utendørsarealer, må det legges ved en rekvisisjon av oppmålingsforretning

Hvor skal søknaden sendes, og hva skjer videre?

Søknaden om seksjonering skal sendes til den kommunen hvor eiendommen ligger. Kommunen vil behandle søknaden og kontrollere at vilkårene for seksjonering er oppfylt. Dette skjer innen 12 uker. Dersom søknaden blir innvilget, vil kommunen sende et vedtak om seksjonering til Kartverket for tinglysing. Deretter blir alle dokumentene, sammen med matrikkelbrev og faktura, sendt tilbake til deg.

Dersom eierseksjonssameiet har ni eller flere seksjoner, må det registreres i Foretaksregisteret i Brønnøysund. Dette må gjøres senest seks måneder etter at seksjonerikgsvedtaket blir tinglyst.

Lurer du på hva det koster å seksjonere? Les mer om kostnadene ved seksjonering her.

Rull til toppen