Hva kan man seksjonere? - Eiendomsrett.no® - Seksjonering av eiendom
Hva kan man seksjonere

Hva kan man seksjonere?

Sekskjonering av eiendom

I utgangspunktet kan man seksjonere alle eiendommer. Det er imidlertid forskjellige vilkår for seksjonering for ulike typer eiendommer. Les mer om vilkårene for seksjonering her.

Seksjonering av enebolig

Det er fullt mulig å seksjonere en enebolig til en tomannsbolig, eller til flere mindre leiligheter. Dette vil normalt øke prisen på eiendommen ved videresalg.

Endringer i avhendingsloven

For å seksjonere en enebolig kreves det at hver enkelt boenhet har tilgang til eget kjøkken, bad og toalett. Hver boenhet må også ha en separat inngang. Boenhetene kan ha én felles inngang til selve boligkomplekset, så lenge boenhetene er klart adskilt med egne inngangsdører innvendig. 

Seksjonering av tomannsbolig

Seksjonering av en tomannsbolig kan ofte være enklere i praksis enn seksjonering av enebolig, fordi grensene for de ulike seksjonene ofte allerede er etablert. Seksjonering av tomannsbolig er anbefalt ettersom det gjerne øker verdien på boligen ved videresalg.

De ulike boenhetene i tomannsboligen må, på samme måte som ved seksjonering av enebolig, ha tilgang til hvert sitt kjøkken, bad og toalett. Boenhetene må også ha separate innganger.

Seksjonering av borettslag

Borettslag og eierseksjonssameie er to forskjellige eierformer, og du kan lese nærmere om likhetene og forskjellene her. For å seksjonere et borettslag må man først oppløse borettslaget, og deretter seksjonere eiendommen.

Merk at det finnes særlige regler som må overholdes ved seksjonering av et borettslag, særlig med hensyn til eventuelle panthavere.

Seksjonerte selveierleiligheter vil normalt være mer verdt på boligmarkedet enn borettslagsleiligheter. En seksjonering av et borettslag vil dermed i flere tilfeller være verdt kostnadene.

Seksjonering av leilighet

Seksjonering av leilighet er mulig dersom leiligheten har en egen eierseksjon. Leiligheten må også være av en størrelse som egner seg til å deles. De nye leilighetene må ha tilgang til kjøkken, bad og toalett, samt ha separat inngang.

Seksjonering av næringseiendom

En eiendom som består av næringsbygg, hvor det er flere forskjellige virksomheter og eiere, kan med fordel seksjoneres. Dette gjelder også eiendommer som består av både næringsvirksomhet og boliger. Vilkårene for seksjonering av næringseiendom er de samme som for øvrig eiendom. Det stilles imidlertid ikke samme krav til kjøkken, bad og toalett som for boligseksjoner dersom det kun er næringseiendom som skal seksjoneres til næringsformål.

Vilkår for seksjonering

Dersom du ønsker å seksjonere en eiendom, må du passe på at vilkårene for seksjonering er oppfylt. Du må også sende inn seksjoneringssøknad til kommunen. Les mer om søknadsprosessen for seksjonering her.

Rull til toppen