Grunneiendom - Eiendomsrett.no®
Grunneiendom

Grunneiendom

En grunneiendom er en fast eiendom som har eget gårdsnummer og bruksnummer. En ny grunneiendom etableres normalt ved utføringen av en oppmålingsforretning, jf. matrikkelloven § 6 første ledd bokstav a. Prosessen innebærer at eiendommen merkes og måles med koordinater. Den tilordnes også et matrikkelnummer (gårds- og bruksnummer), som blir innført i matrikkelen, jf. §§ 23 og 22. Ved at eiendommen registreres i matrikkelen oppnår eiendommen fullt rettsvern. Prosessen videre for at en grunneiendom skal anses etablert, er at kommunen melder fra til Kartverket om opprettelsen av en ny enhet. Denne enheten blir innført i grunnboken, og tinglyst, jf. § 24.


 

Endringer i avhendingsloven
Rull til toppen