Tinglysning - Eiendomsrett.no®
Tinglysning

Tinglysning

Tinglysning er måten rettigheter og forpliktelser knyttet til fast eiendom registreres. Rettighetene får rettsvern ved tinglysning ved at de registreres i grunnboken. Dette innebærer at de som står oppført som hjemmelshaver (eier) i grunnboken får vernet sine rettigheter overfor andre som mener de har rettigheter i eiendommen (tredjemenn).


Endringer i avhendingsloven
Rull til toppen