Tinglysning

Tinglysning

Tinglysning er måten rettigheter og forpliktelser knyttet til fast eiendom registreres. Rettighetene får rettsvern ved tinglysning ved at de registreres i grunnboken. Dette innebærer at de som står oppført som hjemmelshaver (eier) i grunnboken får vernet sine rettigheter overfor andre som mener de har rettigheter i eiendommen (tredjemenn).


 

Hvem er vi?

vi er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor… i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor… i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor…i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor…

Informasjon
Rull til toppen