Oppmålingsforretning

Oppmålingsforretning

Oppmålingsforretning betegner prosessen hvor det foretas en fradeling av et areal fra en fast eiendom. En del av en eiendom skilles altså ut som en egen tomt. Denne fradelte parsellen blir en ny grunneiendom og tildeles et eget gårds– og bruksnummer. Det dreier seg altså om kartlegging og beskrivelse av grenser og rettigheter i den faste eiendommen. Oppmålingsforretning er synonymt med delingsforretning. Matrikkelloven anvender uttrykket oppmålingsforretning.


 

Hvem er vi?

vi er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor… i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor… i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor…i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor…

Informasjon
Rull til toppen