Delingsforretning - Eiendomsrett.no®
Delingsforretning

Delingsforretning

Delingsforretning betegner prosessen hvor det foretas en fradeling av et areal fra en fast eiendom. En del av en eiendom skilles altså ut som en egen tomt. Denne fradelte parsellen blir en ny grunneiendom og tildeles et eget gårds– og bruksnummer. Det dreier seg altså om kartlegging og beskrivelse av grenser og rettigheter i den faste eiendommen. Delingsforretning er synonymt med oppmålingsforretning, som er det uttrykk matrikkelloven anvender.


 

Endringer i avhendingsloven
Rull til toppen