Ekspropriasjon - Eiendomsrett.no®
Ekspropriasjon

Ekspropriasjon

Ekspropriasjon betegner den situasjon når offentlige myndigheter, mot grunneiers vilje, fjerner et stykke av vedkommendes private eiendom. Grunneier mister dermed rådigheten over eiendommen. Ekspropriasjon krever hjemmel i lov: oreigningslova eller plan- og bygningsloven. Et eksempel på et typisk ekspropriasjons-tilfelle er når staten fratar grunneier en del av/hele eiendommen for å bygge ny motorvei. I slike tilfeller vil grunneier ha krav på erstatning. Erstatningen utmåles etter reglene i ekspropriasjonserstatningslova.


Rull til toppen