Allmenningsrett - Eiendomsrett.no
Allmenningsrett

Allmenningsrett

Allmenningsrett betegner reguleringen av rettigheter i og bruk av en allmenning. Allmenningsretten er kodifisert i hevdslova og servitittloven. I en allmenning kan det være tale om flere ulike rettigheter. Eksempelvis kan nevnes beiterett, rett til trevirke og seterrett. 


 

Rull til toppen