Allmenningsrett

Allmenningsrett

Allmenningsrett betegner reguleringen av rettigheter i og bruk av en allmenning. Allmenningsretten er kodifisert i hevdslova og servitittloven. I en allmenning kan det være tale om flere ulike rettigheter. Eksempelvis kan nevnes beiterett, rett til trevirke og seterrett. 


 

Hvem er vi?

vi er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor… i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor… i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor…i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor…

Informasjon
Rull til toppen