Hevdslova

Hevdslova (hevdsloven)

Hevdslova regulerer hevd på eiendomsrett og bruksrett til ting. Loven regulerer ulike typer hevd: eiendomshevd, brukshevd, mothevd og frihevd. Det er ulike vilkår for de ulike hevdstypene, men det er også flere vilkår som gjelder felles. Loven regulerer også i hvilke situasjoner hevd er utelukket, samt hva som skal til for at hevden opphører. 


 

Hvem er vi?

vi er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor… i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor… i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor…i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor…

Informasjon
Rull til toppen