Allmenning

Allmenning

Allmenning betegner et areal eller område i utmark som flere personer i fellesskap har rettigheter i. Typiske rettigheter vil være hogst-, jakt-, fiske- eller beiterett. Man skiller typisk mellom bygdeallmenninger og statsallmenninger. Allmenningsretten er i dag lovregulert blant annet i fjelloven, men har viktig rettslig forankring i sedvanerett og rettspraksis.


 

Hvem er vi?

vi er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor… i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor… i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor…i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor…

Informasjon
Rull til toppen