Allmenning - Eiendomsrett.no®
Allmenning

Allmenning

Allmenning betegner et areal eller område i utmark som flere personer i fellesskap har rettigheter i. Typiske rettigheter vil være hogst-, jakt-, fiske- eller beiterett. Man skiller typisk mellom bygdeallmenninger og statsallmenninger. Allmenningsretten er i dag lovregulert blant annet i fjelloven, men har viktig rettslig forankring i sedvanerett og rettspraksis.


Rull til toppen