Advokathjelp til å klage på boligkjøp - Eiendomsrett.no®

Advokathjelp til å klage på boligkjøp

Du kan bruke advokathjelp til å klage på boligkjøp når du ser at du ikke uten videre kommer til en ordning med selger eller dennes forsikringsselskap. Advokaten vil kunne bedømme i hvilken grad du har en god sak før du klager. Har du innboforsikring kan du få dekket rettshjelpomkostninger med inntil 100 000 kroner.

Lover som gjelder ved klage på boligkjøp

I tillegg til kjøpekontrakten som er detviktigste dokumentet som regulerer forholdet mellom kjøper og selger, er det to lover som både utfyller og avgrenser bestemmelsene.

For en vanlig, ferdig bolig er det avhendingslova som kommer til anvendelse. Det gjelder både for kjøp fra privatpersoner og fra selskaper. Kjøper du bolig av entreprenøren før den er klar til innflytting, er det bustadoppføringslova som gjelder.

Mange av bestemmelsene gjelder tilsvarende i de to lovene, men det er også noen ulikheter.

Bilde av boken "reklamasjonsguiden", om feil og mangler etter boligkjøp, av advokat Eirik Teigstad og advokat Claus Listerud

Forskjellene på avhendingslova og bustadoppføringslova

De fleste klagegrunnlag og sanksjonsmuligheter er de samme om du kjøper en ferdig bolig eller en som skal stå klar etter en viss tid.

Risikoen for forsinket levering er imidlertid mye større når du kjøper en bolig som er under bygging. Det løser bustadoppføringslova blant annet ved å kreve dagsmulkter fra leverandøren.

Entreprenøren må videre stille garanti for oppfyllelse til rett tid. Det kan også kreves tilleggs- eller endringsarbeid etter overdragelsen.

En utbygger som ikke ønsker alt dette ansvaret, kan vente med å selge til boligen kan regnes som ferdigstilt. Da blir det vilkårene i avhendingslova som gjelder.

Advokatens mangelsvurdering

Grunnlaget for å klage på et boligkjøp er at boligen ikke er i den stand kjøperen hadde grunn til å forvente seg. Det må i den forbindelse vises til en eller flere konkrete mangler.

Det er i denne forståelsen av mangel det kan være nyttig å dra inn fagpersoner, som eiendomsadvokater, som har erfaring med å bedømme slike.

Hva skal til for at det foreligger en mangel?

Noen ganger er det opplagt, for eksempel en vannskade. Andre ganger oppstår det tvister. Selgeren kan hevde at mangelen ikke forelå på kjøpstidspunktet, eller at kjøper selv burde sett den da han var på visning.

Omfanget av mangelen kan også diskuteres. Er dette så viktig som det kjøper anfører, eller er det en bagatell man må regne med når man kjøper bolig?

Hver sak skal bedømmes individuelt, og det er mange avgjørelser av slike spørsmål i rettspraksis.

Advokatsalær og muligheter for dekning

Det enkelte advokatfirma opererer med sine egne satser i eiendomssaker. Du vil likevel som regel få en fri vurdering og et kostnadsoverslag ved første gangs henvendelse.

Utover det er det flere forsikringer som kan dekke de vesentligste kostnadene ved advokathjelp ved klage på boligkjøp. Selger kan ha en eierskifteforsikring hvor forsikringsselskapet tar seg av alle henvendelser i sakens anliggende. Kjøper kan både kjøpe en egen boligkjøperforsikring eller bruke rettshjelpforsikringen som er innbakt i innboforsikringen.

Kilder:

Bergsåker, Trygve. KJØP AV NY BOLIG med kommentar til bustadoppføringslova. Utgitt i samarbeid med Norges
Eiendomsmeglerforbund, 2014, 2. utgave.

Trygve Bergsåker. Kjøp av fast eiendom: med kommentarer til avhendingsloven. Norges eiendomsmeglerforbund 2013 5. utg.

Vanlige spørsmål

Når bør jeg søke advokathjelp for klage på boligkjøp?

Du man henvende til en advokat når som helst i prosessen. Det kan være en fordel å gjøre det på et tidlig tidspunkt. Innboforsikringen kan dekke kostnader i slike sitiuasjoner.

Hvilke advokater tar saker om klage på boligkjøp?

De fleste advokater tar slike saker, men det kan være lurt å bruke et advokatfirma som jobber spesifikt med eiendom.

Hva skal til for å klage på et boligkjøp?

Du må kunne vise til en mangel ved boligen. Et utgangspunkt her er hva du hadde grunn til å forvente deg da du kjøpte den.

Når bør jeg klage på et boligkjøp?

Du bør melde fra til selger så snart du oppdager noe du tror kan være en mangel. Du kan komme med krav senere etter å ha fått en nærmere avklaring.

Rull til toppen