Eiendomsadvokat i Tønsberg - Eiendomsrett.no®
Eiendomsadvokat i Tønsberg

Eiendomsadvokat i Tønsberg

Tønsberg er Vestfolds største tettsted målt i folketall, med sine 53 018 innbyggere (01.01.2020.). Byen er faktisk å regne som Norges aller eldste. Med stort innbyggertall og rikt kulturliv, følger nødvendigvis en rekke uenigheter innen eiendomsrett. Vi har laget en oversikt over det du må vite dersom du trenger en eiendomsadvokat i Tønsberg.

Advokat for kjøp av bolig Tønsberg

Hvis du har kjøpt en mangelfull eiendom, må du klage til selgeren eller forsikringsselskapet dersom du ønsker gjennomslag for rettighetene dine. Vanlige feil ved avhending av eiendom er eksempelvis skadedyr, soppskader og feil ved drenering. hvis du har vært uheldig og opplevd dette, har du ofte krav på f.eks. erstatning, heving, eller erstatning. I slike tvister dekkes den forsikrede av rettshjelpsdekning gjennom innboforsikring. Med andre ord betales utgiftene som går til den juridiske tjenesteyteren av forsikringsselskapet. Det er en egenandel som dekkes av den forsikrede.

Endringer i avhendingsloven

Advokat for konflikter med håndverker i Tønsberg

Tønsberg er fin by med mye trafikk, også når det er snakk om håndverkerbransjen. Dermed kan det oppstå behov for advokathjelp knyttet til håndverkertjenester. Sakene handler ofte om svikt fra håndverkerens sin side – enten ved forsinkelse eller mangel. Har du innboforsikringen utløser denne rettshjelpsdekning, og du må kun dekke egenandelen.

Advokat for husleie Tønsberg

Kjernen i husleiesaker knytter seg som regel til en mangelfull ytelse fra den en av avtaleforholdets parter. Ubetalt leie og bråk er eksempler på den ene siden, mens arealsvikt og skadedyr er eksempler på den andre. I vår erfaring oppfatter ofte partene slike saker som belastende. Dermed kan det være hjelpsomt og lønnsomt for både lommeboken og den mentale helsen å bruke en advokat. Det finnes flere juridiske tjenesteytere som kan ta eiendomssaker i Tønsberg.

Advokat for naborett Tønsberg

Naborettslige problemstillinger bygger på uenighet naboer i mellom. Særlig støy er et problem som går igjen. Rettsfeltet er regulert av grannelovas regler. Du kan få rettshjelpsdekning i nabotvister dersom vilkårene for det er oppfylt, man må altså eie en forsikring som inneholder tilbudet.

 

Advokat  ekspropriasjon, veirett og servitutter Tønsberg

Jordskifteretten avgjør en rekke eiendomssaker. Disse knytter seg særlig til vegloven, servituttloven, ogreiningsloven, gjerdeloven og jordskifteloven. Tvistene er ofte av avansert art, og har mange involverte. Når det er snakk om ekspropriasjon, betales utgiftene av eksproprianten.

Plan og bygningsmyndighetene i Tønsberg

Tillatelse fra plan og bygningsmyndighetene kreves dersom du skal føre opp et naust eller lignende tilbygg. Mer informasjon om søknaden finnes på kommunens hjemmesider.

Domstoler

Saker som går til de alminnelige domstolene

Verneting for alminnelige eiendomssaker knyttet til kjøp og salg av bolig, leieforhold, håndverkersaker og naborett er Vestfold tingrett, Tønsberg tinghus. Du finner kontaktinformasjonen til tingretten på dens hjemmeside.

Saker knyttet jordskifteretten

Når det gjelder førstebehandling av saker knyttet til ekspropriasjon, vei, og servitutter er vernetinget Vestfold jordskifterett.

Vestfold Jordskifterett
Anton Jenssens gate 5, 3125 Tønsberg.
Tlf: 33 20 11 10

 

Eiendomsadvokater i Tønsberg

Det er flere advokater i Tønsberg, og det er en del av disse som også jobber med eiendomsrett. For eksempel Tønsbergadvokatene og Zenit Advokater.

Rull til toppen