Eiendomsadvokat Svolvær - Eiendomsrett.no®
Eiendomsadvokat i Svolvær

Eiendomsadvokat Svolvær

Svolvær er administrasjonssenteret i Vågan kommune, og har litt i underkant av 5 000 innbyggere per januar 2020. Stedet er kjent for sin enestående natur. Vi har jobbet med en oversikt over eiendomssakene oftest oppstår, og hvilke domstoler som er aktuelle for Svolvær.

Advokat for boligkjøp i Svolvær

Boligkjøp viser seg i mange tilfeller å være problematisk. Et eksempel på en tvist som kan oppstå et feil ved boligens drenering. Dette kan være negativt for eiendommens verdi. Dersom det foreligger et kontraktsmessig avvik kan dette føre til en rettsak i noen tilfeller. Advokatutgiftene kan i flere tilfeller dekkes av forsikringen din.

Advokat for håndverkertjenester i Svolvær

Håndverkertjenester lars seg ikke alltid gjennomføre uten uenigheter. Noen ganger er uenigheten av en art som gjør at den må avgjøres av domstolene. Eksempler på tilfeller der det kan skjer er dersom gjenstanden håndverkeren skal jobbe med tar skade, eller at det foreligger forsinkelser.

Advokat for husleierett i Svolvær

Husleiesaker kan ofte oppfattes som belastende. Den primære rettskilden på området er husleieloven. Vanlige konflikter knytter seg ofte til mangelfull ytelse fra en av partene. Det kan for eksempel være utestående betaling av leie, eller at et mangelfullt husrom blir stilt til leiers disposisjon.

Bilde av boken "reklamasjonsguiden", om feil og mangler etter boligkjøp, av advokat Eirik Teigstad og advokat Claus Listerud

Advokat for naborett i Svolvær

Rettshjelpsdekning kan inntre i naborettslige tvister. Ofte knytter disse tvistene seg til støy og bråk. Dersom du lurer nærmere på hvor den naborettslige tålegrensen faktisk ligger, kan du lese mer om det her.

Advokat for ekspropriasjon, veirett og servitutter m.m. i Svolvær

Flere eiendomsrettslige tvister har jordskifteretten som verneting, herunder alle konflikter knyttet til ekspropriasjon, servitutter, gjerdeloven og jordskifteloven. Disse sakene er ofte av kompleks natur, og det kan lønne seg å bruke advokat på saken. Hvis noen prøver å ta eiendommen din med tvang plikter de å dekke juridiske utgifter.

Plan og bygningsmyndighetene i Vågan kommune

Plan og bygningsmyndighetene må godkjenne garasjedrømmen din før den kan bli virkelighet. Nærmere informasjon om søknad og kontakt, finner du på kommunens hjemmeside.

Domstoler

Vernetingene for Svolvær er Lofoten tingrett for saker knyttet til boligkjøp, husleie, håndverkertjenester og naborett. For saker som gjelder ekspropriasjon, veirett og servituttet m.m. er vernetinget Lofoten og Vesterålen jordskifterett.

Eiendomsadvokater i Svolvær

Det er flere rettshjelpere i området. Blant dem er Advokatfirma Krane og Advokathuset Lofoten.

Rull til toppen