Reklamasjon ved boligkjøp - Eiendomsrett.no®

Reklamasjon ved boligkjøp

Reklamasjon ved boligkjøp er aktuelt der den boligen du nettopp har overtatt viser seg å ha en eller flere mangler. Det er noen formkrav for å rette en slik reklamasjon mot selgeren i ettertid. Det er også forskjellige beføyelser å velge mellom dersom selgeren avviser kravet.

I denne artikkelen gir vi svar på de viktigste spørsmålene du måtte ha om reklamasjon etter kjøp av bolig.

Endringer i avhendingsloven

Typiske reklamasjonsgrunner ved kjøp av bolig

Normalt snakker vi om skjulte mangler. Åpenbare feil ved boligen forutsetter man gjerne at kjøper oppdager ved befaring av eiendommen, og anses dermed som godtatt ved kjøpet.

Det kan dog være mye mellom veggene og i konstruksjonen man ikke kan forvente at kjøper har kvalifikasjoner til å oppdage. Typisk for dette er forhold som råte, sopp eller skadedyr.

Det kan også være at selger har gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Feil arealoppgivelse er et ikke uvanlig eksempel på dette.

Slik reklamerer du

Dersom du enda ikke har engasjert advokat på dette steget i prosessen, bør du holde tunga litt rett i munnen slik at du får det riktig.

I prinsippet er en muntlig reklamasjon gyldig, men det blir mildt sagt litt uryddig. Det vil bli veldig vanskelig å påberope seg dette dersom selgeren avviser å ha mottatt en slik reklamasjon.

Å sende en tekstmelding eller en e-post vil imidlertid være tilstrekkelig.

Det vanligste er å kun sende en beskjed som beskriver mangelen i første omgang. Eventuelle krav kan komme senere etter at omfanget er nærmere undersøkt. Spesielt økonomiske krav trenger en grundigere utredning.

Reklamer i tide!

Det aller viktigste er dog at du reklamerer så fort som mulig etter at du har oppdaget problemet. Går det lenger tid enn to måneder, kan du miste retten til å rette krav mot selger.

Grunnen til dette er hensynet til selger. Jo lenger tid som går, desto mer innretter denne seg på at handelen er avgjort. Svært ofte brukes kjøpesummen til investering i ny bolig til selgeren og familien.

Den absolutte reklamasjonsfristen er fem år. Etter dette vil du ikke lenger ha noen rettigheter overfor selgeren.

Krav ved reklamasjon

Utgangspunktet her er at det er et misforhold mellom hva du forventet å ha kjøpt og det du faktisk sitter med. Dette forholdet skal utliknes på en eller annen måte.

Det kan gjøres ved at selger retter opp mangelen selv, eller han gir deg et prisavslag som tilsvarer boligens reduserte verdi for deg.

Du kan også kreve erstatning for konkrete utgifter du måtte ha hatt ved mangelen, som en befaring av fagfolk i forbindelse med fuktproblemer eller skadedyr.

Det er også mulig å heve kjøpet, selv om dette ikke er så vanlig i saker om boligkjøp. Dersom det er mulig å løse den med prisavslag eller erstatning, vil nok en domstol gå for det.

Advokat for å reklamere på boligkjøp

Det er mulig å involvere advokat på ethvert sted i denne prosessen. Ser du at det blir en sak som kommer til å drøye ut, kan det nok være grunn til å engasjere en på et så tidlig stadium som mulig.

Selgere har ofte en eierskifteforsikring som dekker assistanse dersom kjøper kommer med krav. Som kjøper kan du få dekning gjennom en vanlig innboforsikring i de fleste saker.

Kilder:

Løvf, Christine. Fristutgangspunktet for reklamasjon etteravhendingsloven § 4-19. Tidsskrift for eiendomsrett, 2011 (4), s.229-232.

Hagstrøm, Viggo. Obligasjonsrett, 2. utgave, Oslo, 2013.

Vanlige spørsmål

Hvordan reklamerer jeg på boligkjøp?

Send en skriftlig melding til selger så fort du oppdager noe som er galt. Det holder at du beskriver mangelen. Eventuelle krav kan komme senere.

Hva er tidsfristen for å reklamere på boligkjøp?

Du må reklamere så fort du oppdager feilen, senest etter to måneder. Det er også en absolutt frist på fem år,

Hva gjør jeg hvis jeg oppdager skadedyr i boligen etter at jeg har kjøpt den?

Meld fra til selgeren umiddelbart. Ta deretter kontakt med et skadedyrfirma som kan utrede omfanget,

Dekker innboforsikringen advokathjelp ved reklamasjon på boligkjøp?

Ja, Innboforsikringen kan ta en betydelig del av regningen i slike saker.

Kilde

Harald Benestad AnderssenAvhendingsloven med kommentarer, Oslo 2008

 

Rull til toppen