Avslag på eierskifteforsikring? - Eiendomsrett.no®

Avslag på eierskifteforsikring?

Når en boligselger har kjøpt eierskifteforsikring i forbindelse med salg av en eiendom, føler mange boligkjøpere seg trygge på at slik eierskifteforsikring dekker eventuelle feil og mangler som skulle oppstå. Praksis viser riktignok at denne oppfatningen ikke alltid er helt treffende. Enkelte ganger oppleves kontakten med forsikringsselskapet som langtekkelig og krevende. I tillegg er det ikke uvanlig å få avslag for kravet sitt.


Hvordan gå frem?

Det første du gjør ovenfor eierskifteforsikringsselskapet (eller til selger direkte) er å sende en reklamasjon. Det vil si en beskrivelse av den feilen eller mangelen du har oppdaget. I tillegg må du informere om at du anser forholdet for å være et avvik fra det som er avtalt. Ofte vil forsikringsselskapet avslå en slik reklamasjon med den begrunnelse at kravet ikke er dokumentert. Det er heller ikke uvanlig å få avslag selv etter at dokumentasjon er oversendt forsikringsselskapet. Avslaget vil da typisk foreligge på annet grunnlag.

Endringer i avhendingsloven

Les mer om reklamasjon ved feil og mangler ved bolig her. 

Advokatbistand?

Vår erfaring er at det i en høy andel av sakene vil lønne seg å ikke gi seg ved avslag fra forsikringsselskapene. Det vil eksempelvis kunne lønne seg med advokatbistand i kontakt med forsikringsselskapet i neste omgang. Ikke sjelden bidrar dette til et positivt utfall i saken.

Våre advokater vil kunne tilby en uforpliktende og rask vurdering av grunnlaget for å ta saken mot forsikringsselskapet videre. Videre vil vi kunne bistå med råd og veiledning for den videre saksgangen, samt i møtet med forsikringsselskapet. Skulle saken gå så langt at det blir tale om en rettslig prosess, vil vi også kunne bistå her.

Kostander for advokatbistand

Dersom du har boligkjøperforsikring har du mulighet til å selv velge hvilken advokat du vil benytte deg av. Har du ikke boligkjøperforsikring vil innboforsikringen din likevel kunne dekke mye av advokatkostnaden. I slike tilfeller er det vanlig at innboforsikringen dekker opp til 100 000 kr for juridisk bistand.

Ta gjerne kontakt med oss på telefon eller på e-post.

Rull til toppen