Hva er vilkårene for seksjonering av eiendom? - Eiendomsrett.no®
Vilkår for seksjonering av eiendom

Hva er vilkårene for seksjonering av eiendom?

Hva er seksjonering?

Dersom flere personer ønsker å eie en eiendom sammen, og hver av dem skal ha enerett til hver sin bruksenhet, må eiendommen seksjoneres. Seksjonering er vanlig i store boligkomplekser og bygninger bestående av leiligheter, kontorer og næringslokaler. Det er også mulig å seksjonere rekkehus, tomannsboliger, eneboliger, samt eiendommer med flere frittliggende hus.

Når en eiendom blir seksjonert, blir hver bruksenhet tegnet opp og gitt et eget seksjonsnummer. Seksjonene består av en hoveddel, for eksempel en leilighet eller et kontorlokale. Seksjonene kan også ha tilleggsdeler, for eksempel parkeringsplasser og boder.

Endringer i avhendingsloven

Vilkår for seksjonering

Dersom du ønsker å seksjonere en eiendom, må følgende vilkår være oppfylt:

  1. Hver seksjon må ha enerett til å bruke en bruksenhet
  2. Hver seksjon må ha en fast sameiebrøk
  3. Bruksenhetens hoveddel må ha en klart avgrenset og sammenhengende del av bygningen, og ha egen inngang
  4. Det må være avsatt tilstrekkelig parkeringsareal til å sikre det antallet parkeringsplasser som følger av byggetillatelsen
  5. Alle bruksenhetene må omfattes av seksjoneringen
  6. Seksjoneringen må bare omfatte én grunneiendom, festegrunn eller anleggseiendom
  7. Det må være fastsatt om den enkelte seksjon skal brukes til bolig eller næring, og bruksformålet må være i samsvar med arealplanformålet eller annen bruk som det er gitt tillatelse til
  8. Arealer som andre seksjonseiere trenger tilgang til, og arealer som etter plan- og bygningsloven er avsatt til felles uteoppholdsareal, må seksjoneres til fellesareal

Det er i tillegg ytterligere vilkår for seksjonering av boligseksjoner. Hver seksjon må være en lovlig etablert boenhet etter plan- og bygningsloven, og må ha kjøkken, bad og toalett i bruksenhetene hoveddel.

Seksjonering kan heller ikke gjennomføres i strid med gjeldende reguleringsplaner eller arealplaner.

Når du skal seksjonere en eiendom, må du sende inn seksjoneringssøknad til din kommune. Les mer om søknadsprosessen her.

Rull til toppen