Når er en håndverkertjeneste forsinket?

En håndverkertjeneste vil være forsinket hvis den ikke blir utført i henhold til fremdriftsplan, utført for sent eller ikke utført i det hele tatt. Dersom det er satt frister for fremdriften som ikke blir overholdt, vil dette regnes som forsinkelse. Tilsvarende gjelder dersom det er satt en dato for ferdigstillelse, og tjenesten ikke er klar på dette tidspunktet.

Dersom det blir oppdaget feil ved tjenesten når den er ferdig utført, vil dette regnes for å være en mangel. Les mer om mangel ved håndverkertjenester her.

Forsinkelse som ikke skyldes forhold på forbrukerens side, vil regnes som kontraktsbrudd fra tjenesteyterens side. Du som forbruker kan da gjøre gjeldende ulike krav mot tjenesteyteren, som å holde tilbake betalingen, kreve arbeidet utført og eventuelt heve hele avtalen.

Forsinkelsen kan ikke skyldes forhold på forbrukerens side

En forutsetning for at tjenesten skal regnes som forsinket, er at forsinkelsen ikke skyldes forhold på forbrukerens side. Forhold på forbrukerens side er nærmest alt som han har kontroll over. Dette kan være konsekvenser av hans utsagn og disposisjoner, ting som han har lagt til grunn for utførelsen av tjenesten, særlig risiko knyttet til tingen eller eiendommen som oppdraget gjelder, eller at tjenesten ikke blir ferdigstilt fordi den krever tilleggsarbeid. Hvis forbrukeren for eksempel ikke har gitt tjenesteyteren viktige opplysninger om tingen, og tjenesten tar lenger tid å utføre som følge av dette, vil forbrukeren ikke kunne påberope seg at tjenesten er forsinket.

Merk at dette likevel ikke gjelder dersom tjenesteyteren burde ha reagert på forholdet ut fra sin fagkunnskap eller omsorgsplikt. Dersom tjenesteyteren ser at tjenesten vil ta lenger tid å utføre fordi han oppdager et forhold som forbrukeren ikke har gitt beskjed om, skal han gi forbrukeren beskjed om dette. Dersom forbrukeren forholder seg passiv, vil tjenesten ikke være forsinket selv om den tar lenger tid å utføre.

Hvem er vi?

vi er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor… i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor… i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor…i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor…

Informasjon
Rull til toppen