Når foreligger det en mangel ved håndverkertjenesten? - Eiendomsrett.no®
håndverkertjenester

Når foreligger det en mangel ved håndverkertjenesten?

En håndverkertjeneste vil være mangelfull dersom kvaliteten eller kvantiteten på tjenesten avviker fra det som er avtalt. Det vil også foreligge mangel dersom tjenesten ikke samsvarer med det som er garantert av håndverkeren, eller dersom tjenesten rett og slett ikke blir utført slik du forutsatte.

Hvis tjenesten ikke står til forventningene dine, må du først og fremst se om det utførte arbeidet avviker fra det som følger av avtalen. Avtalen er det primære grunnlaget og utgangspunktet for å avgjøre om tjenesten er mangelfull. Det er derfor viktig å lage en skriftlig avtale for det aktuelle oppdraget, og sørge for at det er enighet om de viktigste punktene.

Endringer i avhendingsloven

 

Dersom håndverkeren har gitt opplysninger om tjenesten, og resultatet ikke svarer til disse, vil det også foreligge mangel. Opplysningene kan være gitt av håndverkeren selv ved avtaleinngåelsen, eller gjennom markedsføring av for eksempel håndverkerens firma.

Tjenesten kan være mangelfull også dersom tjenesteyteren bare har påtatt seg å gjøre arbeidet provisorisk, «så godt som mulig», eller med liknende forbehold. Vilkåret er at resultatet må bli vesentlig dårligere enn hva du kunne forvente etter prisen og forholdene ellers.

Dersom tjenesten er mangelfull, kan du holde tilbake betalingen, kreve retting, prisavslag, heving eller erstatning for økonomisk tap. Merk at du må reklamere innenfor reklamasjonsfristene for å ha kravet ditt i behold.

Les mer om når det foreligger mangel ved håndverkertjenesten her – hvtjl. § 17 med lovkommentar
Les mer om hva håndverkerens opplysningsplikt innebærer her – hvtjl. § 18 med lovkommentar
Les mer om hvilke krav du kan gjøre gjeldende dersom det foreligger mangel ved håndverkertjenesten her

Rull til toppen