Mothevd - Eiendomsrett.no®
Mothevd

Mothevd

Mothevd er en hevdstype som innebærer at tredjemanns rett faller bort (ekstingveres) på grunn av en annens bruk. Forholdet reguleres av hevdslova § 9. Mothevd kan skje både i tilknytning til eiendomshevd og brukshevd. Det finnes to typer mothevd: aksessorisk mothevd og selvstendig mothevd. Du kan lese mer om hevd generelt her


 

Endringer i avhendingsloven
Rull til toppen