Matrikkellova

Matrikkellova

Matrikkellova, sammen med forskrifter, regulerer forhold rundt matrikkelen. Den inneholder blant annet bestemmelser om matrikkelen og dens innhold, føring av matrikkelen og innsyn og bruk av dens opplysninger. I tillegg reguleres oppmålingsforretning i lovens kapittel 7.


 

Hvem er vi?

vi er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor… i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor… i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor…i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor…

Informasjon
Rull til toppen