Matrikkellova - Eiendomsrett.no
Matrikkellova

Matrikkellova

Matrikkellova, sammen med forskrifter, regulerer forhold rundt matrikkelen. Den inneholder blant annet bestemmelser om matrikkelen og dens innhold, føring av matrikkelen og innsyn og bruk av dens opplysninger. I tillegg reguleres oppmålingsforretning i lovens kapittel 7.


 

Rull til toppen