Eiendomsadvokat Lillehammer - Eiendomsrett.no®
Eiendomsadvokat i Lillehammer

Eiendomsadvokat Lillehammer

Lillehammer er en by og kommune som ligger i Gudbrandsdalen i Innlandet fylke. Lillehammer er kjent for å ha vært vert for Vinter-OL i 1994. Eiendomsrettslige tvister oppstår overalt, inkludert Lillehammer. Derfor har det vært viktig for oss å lage en innføring rundt hvilke saker som ofte oppstår, hvilke domstoler disse hører til og hvem som kan være aktuelle rettshjelpere i Lillehammer.  

Advokat for boligkjøp i Lillehammer

Flere og flere boligkjøp ender med tvist. Dette kan være en stor belastning, da eiendom ofte er blant de mest omfattende investeringene en privatperson gjør i løpet av livet. Dermed kan det ofte lønne seg å få hjelp dersom man havner i en tvist. De fleste konfliktene knytter seg til uenighet rundt boligens egenskaper i forhold til avtalen. Rettshjelpsdekning kan bli aktuelt gjennom forsikring.

Advokat for håndverkertjenester i Lillehammer

Vanlige tvister innen håndverkertjenesteretten er forsinket levering av tjenesten, eller mangelfull ytelse i form av tjenesten – eller betaling fra forbrukerens side. For øvrig er det også en rekke tvister som knytter seg til at håndverkeren har påført tingen skade. Dersom du har rettshjelpsdekning i din forsikring, kan dette gjelde dersom du havner i konflikt med en håndverker.

Advokat for husleierett i Lillehammer

Husleiesaker reguleres av husleieloven. Det aller viktigste hensynet i denne loven, er ivaretakelse av leietakers rettigheter. Den rettspolitiske motivasjonen til stortinget må utvilsomt sies å være å etablere et sterkere vern for en sårbar gruppe som ofte lot seg overkjøre i et tøft marked. Vanlige problemstillinger innen husleieretten er mangelfullt husrom, eller uenighet ved tilbakelevering.

Bilde av boken "reklamasjonsguiden", om feil og mangler etter boligkjøp, av advokat Eirik Teigstad og advokat Claus Listerud

Advokat for naborett i Lillehammer

8 Er du lei å høre på samme musikk som naboen din? Eller kanskje du vil at naboen skal sage ned at av de 8 enorme trærne som blokkerer utsikten din mot kysten? Kanskje du har retten på din side. Naborettslige konflikter reguleres av grannelova.

Advokat for ekspropriasjon, veirett og servitutter m.m. i Lillehammer

I første omgang avgjøres disse sakene av jordskifteretten. Domstolens beliggenhet avhenger av hvor i landet du bor. Denne kategorien med saker er ofte noe komplekse. Hvis staten tar eiendommen din med tvang, har du krav på dekning av advokatutgifter.

Plan og bygningsmyndighetene i Lillehammer kommune

Søknader om bygging av garasje eller lignende tilbygg må leveres til de kommunale plan- og bygningsmyndighetene. Ytterligere info rundt hva søknaden materielt sett bør inneholde, og prossesuel informasjon om søknadsprosessen, finner du på kommunens internettside.

Domstoler I Lillehammer

Saker som går til de alminnelige domstolene

Vernetinget for tvister knyttet til avhending av eiendom, husleie, håndverkertjenester og naborett er Sør-Gudbrandsdal tingrett. Ytterligere informasjon kan du finne på domstolens nettsider.

Saker knyttet jordskifteretten

Verneting for ekspropriasjon, veirett og servitutter er Vestoppland og Sør-Gudbrandsdal jordskifterett.

Vestoppland og Sør-Gudbrandsdal jordskifterett

Elvegata 19
2609 Lillehammer

Eiendomsadvokater i Lillehammer

Det finnes mange med juridisk kompetanse og erfaring med eiendomsrett i Lillehammer. Et eksempel er lillehammeradvokatene.

 

Rull til toppen