Eiendomsadvokat Lillehammer - Eiendomsrett.no
Eiendomsadvokat i Lillehammer

Eiendomsadvokat Lillehammer

Lillehammer er en by og kommune som ligger i Gudbrandsdalen i Innlandet fylke. Lillehammer er kjent for å ha vært vert for Vinter-OL i 1994. Eiendomsrettslige tvister oppstår overalt, inkludert Lillehammer. Derfor har det vært viktig for oss å lage en innføring rundt hvilke saker som ofte oppstår, hvilke domstoler disse hører til og hvem som kan være aktuelle rettshjelpere i Lillehammer.  

Advokat for boligkjøp i Lillehammer

Flere og flere boligkjøp ender med tvist. Dette kan være en stor belastning, da eiendom ofte er blant de mest omfattende investeringene en privatperson gjør i løpet av livet. Dermed kan det ofte lønne seg å få hjelp dersom man havner i en tvist. De fleste konfliktene knytter seg til uenighet rundt boligens egenskaper i forhold til avtalen. Rettshjelpsdekning kan bli aktuelt gjennom forsikring.

Advokat for håndverkertjenester i Lillehammer

Vanlige tvister innen håndverkertjenesteretten er forsinket levering av tjenesten, eller mangelfull ytelse i form av tjenesten – eller betaling fra forbrukerens side. For øvrig er det også en rekke tvister som knytter seg til at håndverkeren har påført tingen skade. Dersom du har rettshjelpsdekning i din forsikring, kan dette gjelde dersom du havner i konflikt med en håndverker.

Advokat for husleierett i Lillehammer

Husleiesaker reguleres av husleieloven. Det aller viktigste hensynet i denne loven, er ivaretakelse av leietakers rettigheter. Den rettspolitiske motivasjonen til stortinget må utvilsomt sies å være å etablere et sterkere vern for en sårbar gruppe som ofte lot seg overkjøre i et tøft marked. Vanlige problemstillinger innen husleieretten er mangelfullt husrom, eller uenighet ved tilbakelevering.

Advokat for naborett i Lillehammer

8 Er du lei å høre på samme musikk som naboen din? Eller kanskje du vil at naboen skal sage ned at av de 8 enorme trærne som blokkerer utsikten din mot kysten? Kanskje du har retten på din side. Naborettslige konflikter reguleres av grannelova.

Advokat for ekspropriasjon, veirett og servitutter m.m. i Lillehammer

I første omgang avgjøres disse sakene av jordskifteretten. Domstolens beliggenhet avhenger av hvor i landet du bor. Denne kategorien med saker er ofte noe komplekse. Hvis staten tar eiendommen din med tvang, har du krav på dekning av advokatutgifter.

Plan og bygningsmyndighetene i Lillehammer kommune

Søknader om bygging av garasje eller lignende tilbygg må leveres til de kommunale plan- og bygningsmyndighetene. Ytterligere info rundt hva søknaden materielt sett bør inneholde, og prossesuel informasjon om søknadsprosessen, finner du på kommunens internettside.

Domstoler I Lillehammer

Saker som går til de alminnelige domstolene

Vernetinget for tvister knyttet til avhending av eiendom, husleie, håndverkertjenester og naborett er Sør-Gudbrandsdal tingrett. Ytterligere informasjon kan du finne på domstolens nettsider.

Saker knyttet jordskifteretten

Verneting for ekspropriasjon, veirett og servitutter er Vestoppland og Sør-Gudbrandsdal jordskifterett.

Vestoppland og Sør-Gudbrandsdal jordskifterett

Elvegata 19
2609 Lillehammer

Eiendomsadvokater i Lillehammer

Det finnes mange med juridisk kompetanse og erfaring med eiendomsrett i Lillehammer. Et eksempel er lillehammeradvokatene.

 

Rull til toppen