Kjøp

Kjøp

Kjøp er en betegnelse på overdragelse av eiendomsrett til en ting mot et vederlag. Vederlaget vil være i form av penger. Dersom det ikke skal ytes vederlag for overdragelsen, vil det være tale om en gave. Skal vederlaget ytes i en annen form enn penger, vil man tale om et bytte. Den som overdrar tingen kalles «selger», mens den som overtar tingen mot vederlaget kalles «kjøper». Relevante lover i denne sammenheng er kjøpsloven, forbrukerkjøpsloven og avhendingslova


 

Hvem er vi?

vi er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor… i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor… i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor…i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor…

Informasjon
Rull til toppen