Kjøp - Eiendomsrett.no®
Kjøp

Kjøp

Kjøp er en betegnelse på overdragelse av eiendomsrett til en ting mot et vederlag. Vederlaget vil være i form av penger. Dersom det ikke skal ytes vederlag for overdragelsen, vil det være tale om en gave. Skal vederlaget ytes i en annen form enn penger, vil man tale om et bytte. Den som overdrar tingen kalles «selger», mens den som overtar tingen mot vederlaget kalles «kjøper». Relevante lover i denne sammenheng er kjøpsloven, forbrukerkjøpsloven og avhendingslova


 

Endringer i avhendingsloven
Rull til toppen