Eiendomsadvokat Horten - Eiendomsrett.no®
Eiendomsadvokat i Horten

Eiendomsadvokat Horten

Horten er en by og kommune i Vestfold og Telemark kommune. Her kan man faktisk finne tegn som peker på bosetning allerede i steinalderen. I likhet med andre kommuner, oppstår det ofte eiendomsrettslige konflikter i Horten. Vi har laget en oversikt over hvilke saker som oftest oppstår, hvilke domstoler som hører til stedet og sakene, og til slutt hvem som kan hjelpe deg med eiendomsrett i Horten.

 

Advokat for kjøp av bolig i Horten

Ved kjøp av bolig er det enten avhendingsloven eller bustadoppføringslova som gjelder. Førstnevnte gjelder ganske enkelt ved kjøp av brukt bolig. Sistnevnte gjelder for avtaler mellom forbruker og entreprenør om oppføring av nybygg. Merk at større oppusninger på eksisterende bygg, kan regnes som oppføring av nybygg, dersom arbeidet et såpass omfattende at bygget reelt sett fremstår som nytt. Dette beror på en helhetlig og konkret vurdering. Rettshjelpsdekning kan inntre ved tvister av denne arten.

Advokat for husleie i Horten

Det er husleieloven som regulerer disse tvistene. Denne loven er veldig snill mot leietakeren, som blir ansett som den svake parten i leieforholdet. Av erfaring vet vi at dette er en gruppe som ofte blir utsatt for urmelige boforhold i det tøffe markedet, og videre at denne grupen ofte er i en posisjon hvor det ikke er aktuelt å punge ut for advokattjenester for å sikre sine rettigheter. Det mange ikke vet er at rettshjelpsdekning kan inntre på bakgrunn av forsikring.

Bilde av boken "reklamasjonsguiden", om feil og mangler etter boligkjøp, av advokat Eirik Teigstad og advokat Claus Listerud

 

Advokat for håndverkertjenester i Horten

En nøkkelfaktor for å unngå konflikter ved håndverkstjenester, er å gjøre et godt arbeid ved avtaleinngåelsen. Vi har utarbeidet en rekke standarddokumenter innen eiendomsretten, et av disse er vår kontrakt for håndverkertjenester. Vi har gjort vårt beste for å lage en kontrakt vi mener er balansert og rettferdig. Du kan laste den ned ved å klikke på lenken under.

Se vår standard husleiekontrakt her (PDF).

Advokat for naborett i Horten

En plagsom nabo er ikke verdens aller verste problem, men det er fortsatt et problem. Kanskje har du noen rettigheter etter grannelova som kan gjøre hverdagen din enklere? Det er absolutt verdt å undersøke.

Advokat for ekspropriasjon, veirett og servitutter m.m. i Horten

Når det gjelder disse sakene lønner det seg ofte å få hjelp, siden tvistene ofte er vanskelige å løse. I første omgang er det jordskifteretten som er domstolen. Hvis saken handler om ekspropriasjon av eiendom, får du dekket alle utgifter.

Plan og bygningsmyndighetene i Horten kommune

Oppføring av bygg krever tillatelse. Dersom det er tale om for eksempel garasje eller naust, er plan- og bygningsmyndighetene riktig sted å henvende seg.

Domstoler knyttet til Horten

Saker som går til de alminnelige domstolene

Vernetinget for konflikter som baserer seg på avhending av eiendom, husleieavtaler, håndverkertjenester eller naborett er Vestfold tingrett. Du kan finne mer informasjon på domstolens hjemmeside.

Saker knyttet jordskifteretten

Verneting for sakene som er knyttet til jordskifteretten, herunder blant annet veirett og servitutter er Vestfold jordskiferett. 

Vestfold jordskifterett

Anton Jenssens gare 5

3125 Tønsberg

Eiendomsadvokater i Horten

Det finnes flere eiendomsadvokater som kan hjelpe deg i Horten. Blant dem er advokat Kristin Hovden Norstedt.

 

Rull til toppen