Eiendomsadvokat Holmestrand - Eiendomsrett.no®
Eiendomsadvokat i Holmestrand

Eiendomsadvokat Holmestrand

Holmestrand er en by og kommune som ligger i Vestfold og Telemark fylke. Byen kalles ofte for «byen under fjellet», og dens historie er i stor grad knyttet til trelast, seilbåter og almiumsindustrien. Hvis du trenger hjelp knyttet til eiendomsrettslige spørsmål i Kragerø, har vi laget en oversikt vi håper kan hjelpe deg. Innholdet er informasjon om de vanligste tvistene i som oppstår i kommunen, hvilke domstoler som er aktuelle, og hvilken eiendomsadovkater som kan hjelpe deg i Holmestrand.  

 

Advokat for kjøp av bolig i Holmestrand

Vanlige feil og mangler ved kjøp av bolig kan være alt fra skadedyr til arealsvikt og vannskade. Dersom forhold av denne art foreligger, kan det inntre et utvalg av ulike rettigheter for kjøperen. Det er et vilkår at forholdene ikke var kontraktsmessig opplyst om. Dersom forholdet ikke er regulert av avtalen, blir vurderingen sentrert rundt hva som var fornuftig å forvente av kjøpsobjektet. Et ytterligere vilkår for å kreve sine rettigheter er reklamasjon som oppfyller lovens tidsfrister.

Advokat for husleie i Holmestrand

Husleieavtaler fører ofte til uenigheter. Disse husleietvistene oppleves ofte som belastede grunnet et skjevt maktforhold, og at mange mennesker er av konfliktsky natur. Problemene knytter seg ofte til mangler ved husrommet eller tilbakeleveringen av det. Det rettslige grunnlaget for å løse tvistene er husleieloven.

Bilde av boken "reklamasjonsguiden", om feil og mangler etter boligkjøp, av advokat Eirik Teigstad og advokat Claus Listerud

Advokat for håndverkertjenester i Holmestrand

Arbeid på fast eiendom reguleres hovedsakelig av håndverkertjenesteloven. Vanlige saker handler om mangler, forsinkelser eller skader som er utført.

Advokat for naborett i Holmestrand

Har du en nabo du oppfatter som, vel, irriterende? Det kan være lurt å sjekke nabolovens regler, kanskje det faktisk finnes en juridisk løsning på problemet ditt. Dersom vilkårene ligger til rette, kan rettshjelpsdekning inntre.

Advokat for ekspropriasjon, veirett og servitutter m.m. i Holmestrand

Disse sakene er ofte noe kompliserte, dermed vil det lønne seg å få hjelp. Det er jordskifteretten som avgjør tvistene i første omgang. Ekspropriantene plikter å dekke utgifter til advokatutgifter.

Plan og bygningsmyndighetene i Holmestrand kommune

Søknader om oppføring av tilbygg leveres til de kommunale plan- og bygningsmyndighetene. Mer informasjon om hva søknaden materielt sett må inneholde, og informasjon om hvordan søknadsprosessen foregår, finner du på kommunens hjemmesider.

Domstoler i Holmestrand

Saker som går til de alminnelige domstolene

Vernetinget for saker som omhandler kjøp og salg av eiendom, husleie, håndverkertvister og naborett er Vestfold tingrett. Du finner mer korrekt og nyttig informasjon hvis du besøker domstolens nettsted.

Saker knyttet jordskifteretten

Når det gjelder saker knyttet til jordskifteretten, herunder blant annet veirett og servitutter er det Vestfold jordskifterett som er verneting. 

Vestfold jordskifterett

Anton Jenssens gare 5

3125 Tønsberg

Eiendomsadvokater i Holmestrand

I Holmestrand finnes det flere dyktige mennesker med eiendomsrettslig kompetanse. Blant dem er Advokatene Berge og Haug MNA.

Rull til toppen