Håndverkertjenesteloven § 47 med lovkommentar - Eiendomsrett.no®
Håndverkertjenesteloven paragraf 47 med lovkommentar

Håndverkertjenesteloven § 47 med lovkommentar

Håndverkertjenesteloven § 47 gjelder tjenesteyterens omsorgsplikt for ting som er i hans besittelse dersom han benytter seg av sin tilbakeholdsrett, eller dersom forbrukeren forsømmer å overta tingen til rett tid. Bestemmelsen inneholder også en regel om tjenesteyterens salgsrett.


Første ledd

Det følger av første ledd at tjenesteyteren skal dra tilbørlig omsorg over ting som han holder tilbake etter § 46, eller som ikke blir overtatt til rett tid av forbrukeren.

Endringer i avhendingsloven

Hvor langt omsorgsplikten strekker seg, må vurderes konkret. Tjenesteyteren må i utgangspunktet sørge for at tingen bevares i sin aktuelle tilstand, ikke blir skadet, slitt eller blir borte. Hvis tjenesteyteren forsømmer omsorgsplikten, og tingen blir skadet, vil dette kunne anses som mangel ved tjenesten. Forbrukeren vil i så fall kunne fremme erstatningskrav etter § 29.

Tjenesteyteren kan kreve forsvarlige kostnader ved omsorgen dekket av forbrukeren. Det følger av forarbeidene at «kostnader pga. oppfyllelsen av omsorgsplikten kan kreves på rent objektivt grunnlag og fullt ut». Kostnadene må være forsvarlige. Hvis tjenesteyteren velger en særlig dyr måte å lagre bilen på, vil han ikke kunne kreve mer enn hva forsvarlig lagring normalt ville kostet.

Andre ledd

Etter andre ledd kan tjenesteyteren selge ting som blir holdt tilbake eller ikke blir overtatt etter reglene i lov 29 mai 1953 nr 1 om rett for handverkarar o.a. til å selja ting som ikkje vert henta. Salgsretten gjelder også selv om det ikke er utført noe arbeid på tingen.


§ 47. Omsorgsplikt og salgsrett.

(1) Tjenesteyteren skal dra tilbørlig omsorg for ting som blir holdt tilbake etter § 46 eller som ikke blir overtatt i rett tid av forbrukeren. Tjenesteyteren kan kreve forsvarlige kostnader ved omsorgen dekket av forbrukeren.

(2) Tjenesteyteren kan selge ting som nevnt etter reglene i lov av 29. mai 1953 nr. 1 om rett for handverkarar o.a. til å selja ting som ikkje vert henta.

Rull til toppen