Håndverkertjenesteloven § 46 med lovkommentar - Eiendomsrett.no®
Håndverkertjenesteloven paragraf 46 med lovkommentar

Håndverkertjenesteloven § 46 med lovkommentar

Håndverkertjenesteloven § 46 regulerer tjenesteyterens tilbakeholdsrett ved forsinket betaling.


Bestemmelsen regulerer tjenesteyterens tilbakeholdsrett ved forsinket betaling. Dersom tjenesten gjelder en ting som er overgitt til tjenesteyteren, og forbrukeren ikke betaler vederlaget til rett tid, kan tjenesteyteren holde tingen tilbake inntil forbrukeren betaler eller stiller betryggende sikkerhet for kravet.

Endringer i avhendingsloven

Tilbakeholdsretten gjelder bare løsøreting, og tingen må være hos tjenesteyteren. Tjenesteyterens folk og kontraktsmedhjelpere er likestilt med tjenesteyteren.

Tjenesten må «gjelde» tingen som skal tilbakeholdes. Hvis tjenesten går ut på å reparere en bil, kan tjenesteyteren ikke holde tilbake tilfeldige ting som ligger i bilen og som ikke omfattes av bilens utstyr.

Tjenesteyterens krav kan være krav på betaling av vederlaget, erstatning etter stansing, avbestilling eller heving. Han kan også ha krav på grunnlag av tapt fortjeneste, selv om han ikke har utført noe arbeid. Det må være en sammenheng mellom tingen som holdes tilbake og kravet som skal sikres.

Tjenesteyteren kan holde tilbake tingen inntil forbrukeren betaler eller stiller betryggende sikkerhet for kravet. Det følger av forarbeidene at det «med betryggende sikkerhet er først og fremst tenkt på garantier/deponeringer o.l. Det er ikke meningen at forbrukeren skal kunne bytte ut den tingen tjenesten gjelder med en annen i og for seg tilstrekkelig verdifull tilstand».


§ 46. Tilbakeholdsrett.

Gjelder tjenesten en ting som er overgitt til eller som ellers er hos tjenesteyteren, og betaler forbrukeren ikke i rett tid det tjenesteyteren kan kreve etter oppdraget, kan tjenesteyteren holde tingen tilbake inntil forbrukeren betaler eller stiller betryggende sikkerhet for kravet.

Rull til toppen