Håndverkertjenesteloven § 23 med lovkommentar - Eiendomsrett.no®
Håndverkertjenesteloven paragraf 23 med lovkommentar

Håndverkertjenesteloven § 23 med lovkommentar

Håndverkertjenesteloven § 23 med lovkommentar -forbrukers rett til tilbakehold av betaling

Håndverkertjenesteloven § 23 regulerer forbrukens adgang til å holde tilbake betalingen når det foreligger en mangel ved håndverkertjenesten. Dette er en av rettighetene som etableres til fordel for forbrukeren i håndverkertjenestelovens § 21. For at forbrukeren skal kunne holde tilbake betalingen, må han som hovedregel ha reklamert over mangelen innen reklamasjonsfristene som følger av håndverkertjenesteloven § 22.


§ 23. Rett til å holde betalingen tilbake.

Endringer i avhendingsloven

Forbrukeren kan holde tilbake så mye av betalingen at det sikrer forbrukerens krav som følge av mangelen.

Bestemmelsen regulerer forbrukerens rett til å holde tilbake betalingen. Den delen av betalingen som holdes tilbake, skal sikre forbrukerens krav som oppstår som følge av at håndverkertjenesten er mangelfull.

Forbrukerens tilbakeholdsrett er begrunnet i forbrukervernhensyn. Retten skal gi forbrukeren sikkerhet for sine krav, slik at han kan føle seg rimelig trygg på at disse blir dekket.

Rull til toppen