Forbrukertilsynet - Eiendomsrett.no®
Forbrukertilsynet

Forbrukertilsynet

Forbrukertilsynet er en offentlig tilsynsmyndighet som skal arbeide for å forebygge, samt stoppe, ulovlig markedsføring, urimelige vilkår i kontrakter og andre former for ulovlig handelspraksis rettet mot forbrukere. Dette gjøres i utgangspunktet gjennom veiledning og dialog med næringsdrivende, samt god informasjonsvirksomhet. De kan også ta i bruk økonomiske sanksjoner. Virksomheten er regulert i markedsføringsloven. Oppnås det ikke enighet mellom forbrukertilsynet og den næringsdrivende, kan saken bringes inn for Markedsrådet


 

Endringer i avhendingsloven
Rull til toppen