Markedsrådet - Eiendomsrett.no®
Markedsrådet

Markedsrådet

Markedsrådet er et statlig forvaltningsorgan. Hovedoppgaven er å avgjøre klager på markedsføringspraksis. For at en sak skal komme opp for Markedsrådet, må den først ha vært behandlet av Forbrukertilsynet. Kommer man ikke til noen enighet her, kan Forbrukerombudet eller andre med rettslig interesse i saken, klage saken inn for Markedsrådet. Organet kan forby en handling som de finner at er i strid med markedsføringsloven. I tillegg må hensynet til forbrukeren tilsi et slikt forbud. Vedtaket som Markedsrådet fatter kan ikke påklages til departementet. Det kan likevel bringes inn for domstolene av den næringsdrivende.


 

Endringer i avhendingsloven
Rull til toppen