Markedsføringsloven - Eiendomsrett.no®
Markedsføringsloven

Markedsføringsloven

Markedsføringsloven regulerer næringsdrivendes markedsføring og avtalevilkår. Reguleringen skjer av hensyn til andre næringsdrivende og av hensyn til forbrukerne. Loven inneholder blant annet regler som forbyr kjønnsdiskriminerende reklame (§ 2), urimelig handelspraksis (§ 6-9) og urimelige avtalevilkår (§ 22). Forbrukertilsynet har ansvaret for å føre tilsynet. De kan også forelegge saker til Markedsrådet, som avgjør saken.


 

Endringer i avhendingsloven
Rull til toppen