Markedsføringsloven

Markedsføringsloven

Markedsføringsloven regulerer næringsdrivendes markedsføring og avtalevilkår. Reguleringen skjer av hensyn til andre næringsdrivende og av hensyn til forbrukerne. Loven inneholder blant annet regler som forbyr kjønnsdiskriminerende reklame (§ 2), urimelig handelspraksis (§ 6-9) og urimelige avtalevilkår (§ 22). Forbrukertilsynet har ansvaret for å føre tilsynet. De kan også forelegge saker til Markedsrådet, som avgjør saken.


 

Hvem er vi?

vi er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor… i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor… i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor…i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor…

Informasjon
Rull til toppen