Eiendomsadvokat i Bergen - Eiendomsrett.no®
Eiendomsadvokater i Bergen

Eiendomsadvokat i Bergen

Eiendomsadvokathjelp i Bergen

Bergen er en by og kommune som ligger i Vestland fylke. Byen er Norges nest største by bak Oslo, og omtales som «byen mellom de syv fjell». Byen har en befolkning på 283 929 mennesker per 2020. Siden byen er stor etter norsk standard, oppstår det også en rekke eiendomsrettslige tvister. Vi har laget en oversikt over hvilke typer tvister som ofte oppstår, og hvilke domstoler som behandler de ulike sakene, samt et forslag til et par lokale eiendomsadvokater som bistår i slike tvister.

Avhendingssaker

Ervervelse av eiendom og bolig er dessverre ikke alltid helt uproblematisk. Ofte skylles dette at boligen viser seg å ha forhold som avviker fra kontrakten. Dette kan virker svært belastende for sakens parter siden bolig som oftest er en dyr investering. Derfor er det veldig viktig å gjøre grundige undersøkelser, og jobbe grundig med kontrakten før man skriver under.

Endringer i avhendingsloven

Advokathjelp til håndverkertjenester

Kontrakter mellom forbruker og håndverker reguleres av håndverkertjenesteloven. Vi har laget kommentarer til enkeltbestemmelsene i denne loven, og vi tror virkelig disse kan bringe stor nytte til privatpersoner som prøver å tilegne seg en enkel og overordnet forståelse av noen av rettsreglene.

Husleierett i Bergen

Husleiesaker reguleres av husleieloven og handler ofte om mangler. Rettshjelpsdekning kan være aktuelt i disse tilfellene. Rettsområdet preges av et nokså sterkt vern for leietakeren, så dersom du mener du har blitt utsatt for et urimelig forhold, er dette definitivt noe som er verdt å undersøke. Bergen er en by som har veldig mye utleie av bolig.

Advokathjelp til naborett

Naborettslige tvister oppstår over hele landet. Bergen er absolutt ikke noe unntak med sin høye befolkningstetthet. Det relevante lovverket for tvisteløsningen er grannelova. Rettshjelpsdekning kan inntre gjennom forsikringsavtaler.

Ekspropriasjon, veirett og servitutter m.m. i Bergen

Dersom noen forsøker å ekspropriere eiendommen din, bør du kontakte en advokat. Dette er en sak som vil gå til jordskifteretten. Jordskifteretten behandler også tvister knyttet til for eksempel veirett og servitutter.

Plan og bygningsmyndighetene i Bergen kommune

Skal du bygge garasje på din egen eiendom? Da må du faktisk søke om tillatelse fra staten. de lokale plan- og bygningsmyndighetene er riktig sted å henvende seg. Kontaktinformasjon finner du på kommunens nettside.

Domstoler i Bergen

Saker som går til de alminnelige domstolene

Vernetinget for sakene som handler om avhending av bolig, husleie, håndverkertjenester og naborett er Bergen tingrett. Nærmere informasjon om besøksadresse og åpningstider kan du finne på domstolens hjemmeside.

Saker knyttet jordskifteretten

Verneting for saker knyttet til ekspropriasjon, veirett og servitutter er Nord- og Midhordland Jordskifterett. Kontaktinformasjonen kan du se under.

Nord- og Midhordland Jordskifterett
Statens hus Kaigaten 9
5015 Bergen

Eiendomsadvokater i Bergen

Eksempler på aktuelle rettshjelpere i Bergen, er Advokatfirmaet Riisa og Rasmussen og Broch Advokatfirmaet ANS.

Rull til toppen