Advokathjelp ved reklamasjon på bolig - Eiendomsrett.no®
En mann som vil reklamere på boligkjøp får bistand fra en dedikert eiendomsadvokat

Advokathjelp ved reklamasjon på bolig

Noen ganger kan det være gunstig med advokathjelp ved reklamasjon på bolig. Her kan du lese mer om hva det innebærer å reklamere, og på hvilken måte advokaten kan bistå deg til å nå fram med dine krav.

Fordelene med en dedikert eiendomsadvokat

Alle praktiserende advokater eller advokatfirmaer vil i prinsippet ta imot en sak om reklamasjon på bolig. De generelle trendene går imidlertid mot stadig mer spesialisering også i advokatyrket. Noen jobber helst med strafferett, andre med ekteskapssaker.

Endringer i avhendingsloven

De som kan mest om kjøp og salg av eiendom og konflikter som springer ut fra det, tituleres gjerne som eiendomsadvokater. Disse kjenner ikke bare til lovverket, men har også erfaring med mange lignende saker og ikke minst god innsikt i tidligere praksis fra klageinstanser og domstoler. Dette er nødvendig fordi det aldri er to saker som 100 % like.

En dreven eiendomsadvokat vil derfor raskere komme til kjernen av problemet, og fremme et krav overfor motparten som har større sjanse for gjennomslag enn et tilsvarende fra en mindre rutinert kollega.

Hva skal til for å reklamere på bolig?

Reklamasjonsgrunnlaget omtales helst som en «mangel» i juridisk språkbruk. Det innebærer at varen, i dette tilfellet boligen, ikke befinner seg i en slik tilstand du hadde grunn til å forvente.

Det står mer om hva som kan være en mangel i lovverket. Det vil si avhendingslova for ferdige byggede boliger, og bustadoppføringslova der du kjøper en bolig som er under oppføring.

Felles her er at du ikke kan reklamere på feil eller mangler som du kjente til da du kjøpte boligen. Det inkluderer det du kunne lese i salgsoppgaven, takstrapporten og det selger på annet måte måtte ha informert om. Det gjelder også det du burde ha sett ved en egen undersøkelse av eiendommen.

Det som gjenstår er det vi gjerne kaller skjulte mangler. Gjengangere her er fuktskader, skadedyr og feilaktige arealopplysninger.

Hva kan du oppnå med en reklamasjon?

Det er fire såkalte misligholdbeføyelser advokaten kan konsentrere seg om. Disse omfatter retting, prisavslag, erstatning og heving.

En selger vil i utgangspunktet ha rett til å rette opp en mangel. Dette vil nok være mer relevant i forbindelse med håndverkertjenester enn ved et boligsalg.

Prisavslag er derimot en vanlig reaksjonsform. Hvis det kan stadfestes en mangel, vil det kunne estimeres en reduksjon av boligens verdi i forhold til kjøpesummen. Dette beløpet tilbakeføres kjøperen. I tillegg kan det kreves erstatning for utgifter, for eksempel fagpersoner som brukes til å taksere eventuelle skader.

Heving av hele kjøpet kan også være en mulighet. Der saken kan løses med et prisavslag vil imidlertid det ofte bli resultatet.

Priser og muligheter for dekning av advokathjelp

De enkelte advokatfirmaer opererer med sine egne takster de vil informere om ved henvendelse. De kan også gi et overslag på kostnader i den enkelte saken.

Har du en innboforsikring, vil denne dekke store deler av regningen. Det samme gjelder hvis du har tegnet en egen boligkjøperforsikring. Selger kan få hjelp dersom han har en eierskifteforsikring. Dette kan tegnes gjennom eiendomsmegleren som har salget.

Kilder:

Falkanger, Thor. Fast eiendom rettsforhold. Universitetsforlaget, 5. utgave, 2016.

Bergsåker, Trygve. KJØP AV NY BOLIG med kommentar til bustadoppføringslova. Utgitt i samarbeid med Norges
Eiendomsmeglerforbund, 2014, 2. utgave

Harald Benestad AnderssenAvhendingsloven med kommentarer, Oslo 2008

Vanlige spørsmål

Hvorfor skal jeg bruke advokat til å reklamere?

Det er intet krav om å bruke advokat, men det kan hjelpe deg til å få raskere avklaring av saken og kanskje også et resultat i samsvar med dine ønsker.

Hva er en mangel?

En mangel foreligger når en kontraktspart ikke har oppfylt sin del av avtalen fullt ut. I dette tilfelle er det boligen som ikke har den forventede standard.

Hvilken lov er det som gjelder når jeg vil reklamere på boligkjøp?

Det er to lover som regulerer dette; avhendingslova for ferdige boliger og bustadoppføringslova for de som ikke er innflyttingsklare på avtaletidspunktet.

Kan innboforsikringen dekke advokatens salær?

Ja. Det vil være egenandeler, men salær kan dekkes opp til 100 000 kroner gjennom en vanlig innboforsikring.

Rull til toppen