Uskyldig nyttesrett - Eiendomsrett.no®
Uskyldig nyttesrett

Uskyldig nyttesrett

Uskyldig nyttesrett er en betegnelse på den rett allmennheten har i forhold til fremmed eiendom. Retten er i dag nærmere fastslått i lovgivningen, friluftsloven og viltloven. Utslag av denne retten er at allmennheten blant annet har rett til å plukke ville bær, samt at fiskere har rett til å dra i land fisk på fremmed stand. Friluftsloven inneholder også enkelte regler som gir rett til ferdsel, bading, telting og rasting på en annen manns eiendom.


Endringer i avhendingsloven
Rull til toppen