Uskyldig nyttesrett

Uskyldig nyttesrett

Uskyldig nyttesrett er en betegnelse på den rett allmennheten har i forhold til fremmed eiendom. Retten er i dag nærmere fastslått i lovgivningen, friluftsloven og viltloven. Utslag av denne retten er at allmennheten blant annet har rett til å plukke ville bær, samt at fiskere har rett til å dra i land fisk på fremmed stand. Friluftsloven inneholder også enkelte regler som gir rett til ferdsel, bading, telting og rasting på en annen manns eiendom.


 

Hvem er vi?

vi er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor… i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor… i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor…i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor…

Informasjon
Rull til toppen