Seksjonsnummer

Seksjonsnummer

Seksjonsnummer forkortes ofte snr. Nummeret gjør seg gjeldende i de tilfeller hvor en eiendom seksjoneres. Hver eierseksjon får da sitt et eget seksjonsnummer. Dette nummeret kommer i tillegg til et gårds– og bruksnummer. Et slikt nummer er nyttig for at sameierne skal få hver sin enerett til å bruke en bestemt bruksenhet (bolig). Seksjonsnummer er altså særlig aktuelt når det er tale om rekkehus, blokker og andre leilighetskomplekser. 


 

Hvem er vi?

vi er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor… i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor… i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor…i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor…

Informasjon
Rull til toppen