Boligseksjon - Eiendomsrett.no®
Boligseksjon

Boligseksjon

En boligsekjson er én av to undertyper av eierseksjoner. En eierseksjon er en del av en eiendom der eieren har enerett til bruk, men hvor hele eiendommen for øvrig er i sameie med andre seksjonseiere. Reguleringen finner vi i eierseksjonesloven. Det karakteristiske med en boligseksjon er at den skal brukes til helårsbolig eller fritidsbolig, jf. lovens § 4 bokstav f. Dette, til forskjell fra en næringsseksjon (den andre undertypen), som skal brukes til annet enn bolig, jf. lovens § 4 bokstav g.


 

Endringer i avhendingsloven
Rull til toppen