Reklamasjonsnemnda for eiendomsmeglingstjenester - Eiendomsrett.no®
Reklamasjonsnemda for eiendomsmeglingstjenester

Reklamasjonsnemnda for eiendomsmeglingstjenester

Reklamasjonsnemnda for eiendomsmeglingstjenester er en klagenemnd som behandler tvister mellom forbrukere og eiendomsmeglere. En klage fra en forbruker kan både rette seg mot foretak og advokater som driver med eiendomsmegling. Nemnda skal gi forbrukere tilbud om rimelig, rettferdig og hurtig tvisteløsning. Det kan klages på alle forhold ved eiendomsmeglerens/advokatens utøvelse av meglervirksomheten.


 

Rull til toppen