Forbruker - Eiendomsrett.no®
Forbruker

Forbruker

En forbruker er en fysisk person som kjøper en vare eller en tjeneste utenfor næringsvirksomhet eller yrke. Man er klart innenfor forbrukerbegrepet dersom vedkommende handler fullt ut privat. En person kan også anses som forbruker om vedkommende handler med et delt formål, det vil si dels privat, og dels som ledd i næringsvirksomhet. Forutsetningen er riktignok at næringsformålet ikke utgjør det hovedsakelige formålet med handelen. Dette innebærer at det private formålet må utgjøre mer enn 50%. 


 

Endringer i avhendingsloven
Rull til toppen