Eiendomsadvokat Narvik - Eiendomsrett.no®
Eiendomsadvokat i Narvik

Eiendomsadvokat Narvik

Narvik er Nordlands tredje største by med sine nærmere 22 00o innbyggere. Byen har en meget rik historie. Jernmalmen fra den andre siden av grensen gjorde Narvik til et viktig punkt under andre verdenskrig, og byen ble i 1940 invadert av nazistene. Uten å gi deg noe videre innføring i krigen, vil vi presentere en oversikt over eiendomsrettlige saker som ofte oppstår, og hvilke domstoler som er aktuelle for Narvik.

 

Endringer i avhendingsloven

Advokat for boligkjøp i Narvik

Avhending og nyoppføring av bolig deler av livet som kan føre til uenigheter. Et eksempel på en uenighet som ofte oppstår er at det kjøpes en bolig som viser seg å ha fuktskader. Fukt er noe som i vesentlig grad kan trekke ned verdien av en bolig. Dersom man avtaler å kjøpe en bolig uten fukt, forventer man å få akkurat det. Rettshjelpsdekning kan bli aktuelt i saker som handler om fukt.

Advokat for håndverkertjenester i Narvik

Avtaler mellom forbruker og håndverker reguleres av en egen lov, denne heter håndverkertjenesteloven. Vi har laget et utvalgt av artikler som formidler lovens innhold på det vi mener er en pedagogisk og dekkende måte. Vi har skrevet et konkret innlegg til hver lovparagraf. Du kan finne en oversikt her.

Advokat for husleierett i Narvik

Vi har laget det vi mener er en dekkende og velbalansert standardavtale for leie av bolig. Du kan laste den ned her (PDF). Dersom du allerede har havnet i en tvist, er det avtalen og husleielovens regler som er det hovedsakelige rettsgrunnlaget for å løse tvisten. I enkelte tilfeller kan det inntre rettshjelpsdekning gjennom forsikring.

Advokat for naborett i Narvik

Naboretten reguleres av Grannelova. Vi har utarbeidet utfyllende kommentarer til hver eneste enkeltbestemmelse, vi tror nemlig at dette kan hjelpe mannen i gaten med å få et klarere oversikt over rettsbildet.

Advokat for ekspropriasjon, veirett og servitutter m.m. i Narvik

Eksproprianten plikter å dekke advokatutgifter i de tilfeller eiendommen forsøkes overdratt med tvang som virkemiddel. Det stilles også et vilkår om domsavgjørelse og rettmessig kompensasjon dersom dette faktisk skal gjennomføres.

Plan og bygningsmyndighetene i Narvik kommune

Oppføring av tilbygg som for eksempel er naust eller et anneks stiller krav om godkjenning fra myndighetenes side. Det aktuelle organet er de kommunale plan-og bygningsmyndighetene. Oppdatert kontaktinfo finner du på organets hjemmeside.

Domstoler

Vernetingene som de eiendomsrettlige sakene som oppstår i Narvik er Ofoten tingrett. Kontaktinformasjon og adresse gis under.

Adresse: Kongensgate 39, 8514.

Telefonnummer: 769 67 760

Eiendomsadvokater i Narvik

I Narvik er det flere advokater som sitter på eiendomsrettslig erfaring. Blant dem er Advokatene Øymo og Olsen.

 

 

 

Rull til toppen