Når gjelder håndverkertjenesteloven? - Eiendomsrett.no®
håndverker

Når gjelder håndverkertjenesteloven?

Håndverkertjenesteloven regulerer avtaler om håndverkertjenester inngått mellom forbrukere og tjenesteytere i næringsvirksomhet. Håndverkertjenester er alt arbeid som utføres på ting og eksisterende eiendom. Det kan være reparasjoner, vedlikehold, installasjoner, ombygging m.m. Også oppføring av bygg som ikke skal benyttes til boformål, slik som for eksempel en frittstående garasje, vil regnes som en håndverkertjeneste. Les mer om hvordan du kan klage på håndverker her.

Avtaler mellom håndverker og forbruker

For at en avtale skal reguleres av håndverkertjenesteloven, må en av partene være en forbruker. Typisk vil dette være en privatperson som henvender seg til en næringsdrivende. Loven vil ikke komme til anvendelse ved tilsvarende avtaler mellom to næringsdrivende. Årsaken til dette er hensynet bak håndverkertjenesteloven – som er å beskytte forbrukeren mot et skjevt styrkeforhold med en profesjonell næringsdrivende part. Derfor er loven også ufravikelig til ugunst for forbrukeren. Dette innebærer at partene ikke har rett til å avtale vilkår som stiller forbrukeren i en svakere posisjon enn hva som følger av lovens bestemmelser.

 

Når gjelder ikke håndverkertjenesteloven?

Håndverkertjenesteloven gjelder ikke for nyoppføring av bygning for boformål eller annet arbeid som utføres umiddelbart som ledd i slik oppføring. Slike arbeider reguleres av bustadoppføringslova.

Bilde av boken "reklamasjonsguiden", om feil og mangler etter boligkjøp, av advokat Eirik Teigstad og advokat Claus Listerud

Håndverkertjenesteloven kommer heller ikke til anvendelse dersom selve kjøpet av en vare er det mest vesentlige elementet i avtalen. Da gjelder forbrukerkjøpsloven. Tilsvarende gjelder for arbeid som utføres i forbindelse med bestilling, levering eller retting av en ting eller eiendom, og avtalen i sin helhet må anses som et kjøp.

Rull til toppen