Mus i boligen ved boligkjøp- Sjekk dine rettigheter her! - Eiendomsrett.no®
Mus i bolig

Mus i boligen ved boligkjøp- Sjekk dine rettigheter her!

Har du kjøpt en bolig som har problemer tilknyttet mus?

Mus er gode på å trenge inn i boliger, men er sjelden å anse som en velkommen gjest. Mus regnes som skadedyr, og er ikke ønskelig å ha levende inne i huset. Dersom du oppdager mus etter boligkjøpet, kan det etter forholdene utgjøre en mangel. 


Problemet med mus i boligen

Når musene først har klart å trenge seg inn i vedskjul, hytter eller boliger, kan de lage reder i isolasjonen eller på andre uønskede steder. I tillegg er det et stort problem at musene gnager på eiendeler og etterlater seg muselort.

Endringer i avhendingsloven

Skadedyrene kan spre flere sykdommer som salmonella og andre tarmbakterier, slik at man kan bli syk av å ha musene i hus. Lukt kan også bli et problem dersom musene dør og råtner inne i huset.

Avhendingsloven

Ved boligkjøp der boligen tidligere har blitt brukt av andre, er det avhendingsloven som regulerer avtaleforholdet utover kjøpsavtalen.

Etter avhendingsloven § 3-7 kan det foreligge en mangel ved boligen dersom selger har holdt tilbake opplysninger om eiendommen som kjøperen hadde grunn til å regne med å få, og den utelatte opplysningen kan sies å ha virket inn på avtalen.

Avhendingsloven § 3-7:

Eigedomen har mangel dersom kjøparen ikkje har fått opplysning om omstende ved eigedomen som seljaren kjente eller måtte kjenne til, og som kjøparen hadde grunn til å rekne med å få. Dette gjeld likevel berre dersom ein kan gå ut i frå at det har verka inn på avtala at opplysning ikkje vart gitt.

Manglende opplysning om skadedyr

Dersom det foreligger manglende opplysninger om mus eller andre typer skadedyr, kan dette etter forholdene rammes av bestemmelsen om manglende opplysning i avhendingsloven § 3-7. Det avgjørende er om skadedyrene har vært et problem siden før kjøper har overtatt boligen. Hvis musene først trenger seg inn etter overtakelse, vil ikke forholdet være selgers risiko.

Det må sannsynliggjøres at selger visste om skadedyrene, og at selger har latt være å informere om problemet, for at det skal kunne utgjøre en mangel. Opplysningssvikten kan være en ren forglemmelse eller uaktsomhet. I andre saker kan selger bevisst ha latt være å komme med opplysninger som setter eiendommen i et dårligere lys.

Det er også avgjørende at den manglende opplysningen kan sies å ha virket inn på avtalen. Bagatellmessige opplysninger som utelates, vil sjelden kunne utgjøre en mangel i avhendingslovens forstand. Det er som oftest likevel enkelt å bevise at manglende opplysninger om skadedyr har virket inn på en kjøpsavtale. Slike opplysninger har i de aller fleste tilfeller en prisdempende effekt.


Les også om skadedyr ved boligkjøp her.

Vanlige spørsmål

Kan mus anses å være skadedyr?

Ja, mus anses å være skadedyr som kan gi krav på å gjøre mangelsbeføyelser gjeldende etter kjøp av bolig.

Hvilke problemer utgjør mus i boliger?

Mus kan lage reder i isolasjonen og andre uønskede steder. Dersom musene dør og råtner i huset kan det skape en uønsket lukt. Mus kan også spre sykdommer.

Har selger opplysningsplikt om museproblematikk i boligen?

Ja, selger må informere potensielle kjøpere om eventuelle museproblemer i boligen.

Kan boligen være i vesentlig dårligere stand enn kjøper kunne regne med på grunn av museproblematikk?

Det er mulig at museproblematikken er så alvorlig at vesentlighetskriteriet er oppfylt, men i de fleste tilfellene er man avhengig av å kunne bevise at selger har tilbakeholdt informasjon om forholdet.

Kilde

Harald Benestad AnderssenAvhendingsloven med kommentarer, Oslo 2008

Rull til toppen