Eiendomsadvokat Mosjøen - Eiendomsrett.no®
Eiendomsadvokat i Mosjøen

Eiendomsadvokat Mosjøen

Mosjøen er den nest største byen på Helgelandskysten og er kjent for sin flotte natur. Det oppstår eiendomsrettslige tvister her på lik linje med resten av landet. Vi har utarbeidet en oversikt som gir informasjon om sakstyper som oppstår, og domstolene som behandler dem.

Advokat for boligkjøp i Mosjøen

Kjøp og salg av bolig er noe som fører til stadig flere rettssaker. Et eksempel på en vanlig sak som oppstår er arealsvikt. Dette innebærer at boligens areal eller mindre enn hva som er kontraktsmessig avtalt. Areal er en kjernefaktor i vurderingen av verdien til en bolig, og et avvik kan fort føre til en urimelig pris og avtale. I saker om arealsvikt kan forsikring dekke advokatutgifter i noen tilfeller.

Advokat for håndverkertjenester i Mosjøen

I likhet med mange andre forhold mellom næringsdrivende og forbruker kan håndverkertvister medføre uenighet. I noen tilfeller må domstolene avgjøre saken. Rettsområdet reguleres av håndverkertjenesteloven. Vi har skrevet utfyllende og pedagogiske artikler til hver eneste bestemmelse i loven, dersom det er noe du ønsker å lære mer om. Dersom du vurderer å bruke håndverker, kan det være greit å se litt på lovverket.

Advokat for husleierett i Mosjøen

Et typisk grunnlag for uenighet ved husleieavtaler, er påstått mangelfull tilbakelevering av husrommet. Ofte blir vurderingen om det foreliggende forholdet går utover den type slitasje man med rimelighet må forvente på møbler e.l. Dette er en vurdering som alltid gjøres på konkret og helhetlig grunnlag, og det kan dermed være lurt å søke hjelp dersom du har havnet i et slikt tilfelle.

Bilde av boken "reklamasjonsguiden", om feil og mangler etter boligkjøp, av advokat Eirik Teigstad og advokat Claus Listerud

Advokat for naborett i Mosjøen

Konflikter med naboen er ikke særlig morsomt. Det relevante lovverket for spørsmålene er naboloven – eller grannalova som den formelt sett heter. Vanlige tvister kan være alt fra hugging av trær til at naboen nekter å avslutte nachspillet som holder hele bygda våken med festingen sin.

Advokat for ekspropriasjon, veirett og servitutter m.m. i Mosjøen

Jordskifteretten avgjør en rekke eiendomssaker. Herunder saker som handler om ekspropriasjon, veirett, servitutter m.m. Disse sakene er ofte litt vanskelige og uoversiktlige.

Plan og bygningsmyndighetene i Vefsn kommune

Oppføring av anneks, hytte eller lignende tilbygg kan ikke gjøres uten godkjennelse fra kommunen. Nærmere informasjon knyttet til kontakt eller innholdet i søknaden, kan du finne på kommunens hjemmesider.

Domstoler

Saker som går til de alminnelige domstolene

Saker knyttet til leieforhold, avhending og bostedoppføring, håndverkertjenester og naboforhold – har Alstahaug tingrett som verneting. Åpningstider og kontaktinformasjon ligger tilgjengelig må domstolens hjemmside.

Saker knyttet jordskifteretten

Når det gjelder sakene knyttet til ekspropriasjon, veirett og servitutter er vernetinget Helgeland jordskifterett. Denne domstolen ligger i Mosjøen, mens tingretten ligger i Sandnessjøen.

Eiendomsadvokater i Mosjøen

Det er flere som kan hjelpe deg med eiendomsrett i Mosjøen. Blant annet Advokathuset Helgeland og Advokatfirmaet Bredesen.

Rull til toppen