Eiendomsadvokat Mo i Rana - Eiendomsrett.no®
Eiendomsadvokat i Mo i Rana

Eiendomsadvokat Mo i Rana

Mo i Rana er den største byen på Helgelandskysten og er administrasjonssenteret i Rana kommune. Helgelandskysten er kjent for sin enestående natur og rike historie. Selv om helgelendinger er blant landets aller flotteste folk, oppstår det en rekke eiendomsrettslige tvister også her. Vi har laget en oversikt over sakstyper som ofte oppstår, og de ulike domstolene som behandler sakene.

 

Advokat for boligkjøp i Mo i Rana

Avhending av eiendom kan være problematisk dersom det er et avvik mellom boligens egenskaper og avtalen. Et eksempel på en tvist som ofte oppstår er at det viser seg å være skadedyr i boligen. Vanlige skadedyr er skjeggkre og sølvkre. Disse dyrene er ganske like, men har visse forskjeller. Det er også en rekke andre tvister som kan oppstå i forbindelse med kjøp av bolig. I de fleste tilfeller vil advokatutgifter dekkes av forsikring.

Advokat for håndverkertjenester i Mo i Rana

Som alle andre avtaler kan avtaler med håndverker føre til konflikter. Et eksempel som ofte oppstår i forbindelse med håndverkertjenester, er uenighet om prisen. Prisen er det veldig viktig å klart fastsette ved avtaleinngåelsen. Det lønner seg notere den skriftlig i kontrakten.

Bilde av boken "reklamasjonsguiden", om feil og mangler etter boligkjøp, av advokat Eirik Teigstad og advokat Claus Listerud

Advokat for husleierett i Mo i Rana

 

Problemer med husleieavtaler kan i veldig mange tilfeller unngås dersom man gjør en god jobb med kontrakten. Man få på plass de viktigste punktene slik at det ikke bygger noen uenigheter rundt hva som er avtalt på et senere tidspunkt. VI har utarbeidet det vi anser for å være en balansert og ikke minst rettferdig standardavtale knyttet til leie av bolig. Du kan laste den ned under.

Standard husleiekontrakt PDF

 

Advokat for naborett i Mo i Rana

Naboretten kan være vanskelig å få en oversikt over. Vi kan hjelpe deg på veien med våre utfyllende og pedagogiske fagartikler. Det er naboloven som er det primære rettsgrunnlaget for å løse denne typen tvister.

Advokat for ekspropriasjon, veirett og servitutter m.m. i Mo i Rana

Saker knyttet til veirett, ekspirasjon, servitutter o.l. avgjøres av jordskifteretten. Dersom noen forsøker å ekspropriere din eiendom, plikter de å dekke advokatutgifter.

Plan og bygningsmyndighetene i Rana kommune

Drømmer du om å bygge et naust? En garasje? Et anneks? I dagens samfunn kan du faktisk ikke gjøre dette uten godkjennelse fra de lokale myndighetene. Ytterligere informasjon kan hentes på kommunens nettside.

Domstoler

Saker som går til de alminnelige domstolene

Saker som handler om kjøp av bolig, husleie, håndverkertjenester og naborett har Rana tingrett som verneting. Nærmere informasjon om domstolen finner du på dens hjemmeside.

Saker knyttet jordskifteretten

Vernetinget for de øvrige eiendomssakene er Helgeland jordskifterett. Denne domstolen ligger i Mosjøen. Åpningstider og kontaktinformasjon er tilgjengelig på hjemmesidene.

Eiendomsadvokater i Mo i Rana

Advokatfirmaer som kan hjelpe deg i Mo i Rana er for eksempel Advokathuset Helgeland og Nord Advokatfirma DA.

Rull til toppen