Meglerfeil førte til at selger måtte betale erstatning - Eiendomsrett.no®
Meglerfeil førte til at selger måtte betale erstatning

Meglerfeil førte til at selger måtte betale erstatning

Kjøper ble ikke opplyst om økende felleskostnader og gjeld.

Det hadde i lang tid vært planlagt å foreta en rehabilitering av rørene i leilighetskomplekset i Groruddalen. Det var paret intetanende om da de signerte kjøpskontrakten, skriver Nettavisen.

Endringer i avhendingsloven
Planlagt rehabilitering ble ikke nevnt i salgsdokumentasjonen

Rehabilitering ville føre til både økt fellesgjeld og kostnader. Dette påsto selger at hun ikke visste om, og Oslo tingrett slo fast at megleren hadde et ansvar om å undersøke slike fremtidige omstendigheter.

Advokatfullmektig Ole Grønvold Eriksen forteller at hans klienteter ikke fikk informasjon om planlagt prosjekt i borettslaget i salgsdokumentasjonen. Det sto derimot at badet var pusset opp i 2004 og at det ikke forelå noen kommende utbedringer som ville øke felleskostnadene. I tillegg hadde kjøperne forhørt seg om økende fellesutgifter på visningen, og dette ble avkreftet av megler.

Før overtagelsen oppdaget midlertidig  kjøperne at det forelå en kommende rehabilitering. De fant ut at borettslaget i en lang tid hadde kartlagt om det var behov for rehabilitering av soil-og vannrør. Rørene var over 70 år gamle og det var nødvendig med enten utskiftning eller fornying.

Selger hevdet å ikke vite om borettslagets planer

Det viste seg at allerede året før så hadde styret i borettslaget vedtatt å finne ut hvordan rørene burde utbedres. Nyhetsbrev fra styret med informasjon om saksgangen ble derfor sendt ut til beboerne.

Megleren fikk i tillegg fremlagt opplysninger om den planlagte rørrehabiliteringen da han forespurte dette. Kjøperen ga beskjed under overtakelsen at den tilbakeholdte informasjonen var en mangel, og krevde at den økte fellesutgiften og gjelden skulle dekkes av selger.

Selger mente hun ikke kjente til rørrehabiliteringen og avviste kravet. Dette ga Oslo tingrett henne medhold i.

– Retten kan ikke se at det etter en samlet vurdering av bevisene i saken, foreligger slik kvalifisert sannsynlighetsovervekt for at selger har visst om det nært forestående prosjektet uten å informere kjøper om dette. Retten mener det har formodningen mot seg at hun fortiet dette da det ikke nødvendigvis er en negativ opplysning for kjøper slik at hun ville motta lavere salgssum, skriver Oslo tingrett.

Les også: Meglers opplysningsplikt om nabovarsler

Megleren fulgte ikke god undersøkelse- og opplysningsplikt

Derimot slo tingretten fast at megleren burde ha kjent til rehabiliteringen og informert kjøper om situasjonen.

– Retten mener megler ikke har overholdt sin undersøkelses- og opplysningsplikt i henhold til eiendomsmeglingsloven § 6-7 og avhendingsloven § 3-7. Retten viser til protokoll fra generalforsamling i april 2017 der det fremgår at det skal innhentes tilstandsrapport på avløpsrørene i borettslaget. Med kunnskap om at bygget var fra 1955 burde megler undersøkt status på arbeidet, skriver tingretten.

Det ble derfor vedtatt at selgeren må betale prisavslag på grunn av meglers feil. Kjøperen fikk ikke dekket hele den antatte økningen av fellesgjelden, men kun 138.000 av totalt 347.000 kroner.

Oslo tingrett skriver i dommen at den fordel forbedringen representerer skal gå i fradrag av prisavslaget. Oppgraderingen ville gi både bedre løsninger, og kan medføre at verdien på leiligheten stiger.

Siden begge parter hadde boligbytteforsikring så unngikk de advokatkostnader.

Les også: Rettigheter overtakelse av bolig

Kilde

Erstatning.no

 

Rull til toppen