Kreditor - Eiendomsrett.no®
Kreditor

Kreditor

Kreditor er den av partene i et kontraktsforhold som har krav på ytelsen. Kreditor kalles derfor ofte også kravshaver eller fordringshaver. Begrepet brukes både i tilknytning til pengeforpliktelser og realforpliktelser. Realforpliktelser omfatter alt annet enn pengeforpliktelser. Den personen som kreditor har krav på noe fra, kalles debitor


 

Rull til toppen