Debitor

Debitor

Debitor er betegnelsen på den parten som er skyldner i en kontraktsforpliktelse. Debitorbegrepet benyttes både ved pengeforpliktelser og realforpliktelser. En debitor skylder den berettigede, kreditor, en forpliktelse, enten i form av vederlag eller realytelse, avhengig av hva forpliktelsen gjelder. Dersom det er tale om den parten som skylder realytelsen, vil man tale om realdebitor. Mens man vil tale om pengedebitor, dersom parten skylder vederlaget for en realytelse. Dette innebærer at to parter i en kontraktsforpliktelse kan være både debitor og kreditor.


 

Hvem er vi?

vi er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor… i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor… i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor…i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor…

Informasjon
Rull til toppen