Debitor - Eiendomsrett.no®
Debitor

Debitor

Debitor er betegnelsen på den parten som er skyldner i en kontraktsforpliktelse. Debitorbegrepet benyttes både ved pengeforpliktelser og realforpliktelser. En debitor skylder den berettigede, kreditor, en forpliktelse, enten i form av vederlag eller realytelse, avhengig av hva forpliktelsen gjelder. Dersom det er tale om den parten som skylder realytelsen, vil man tale om realdebitor. Mens man vil tale om pengedebitor, dersom parten skylder vederlaget for en realytelse. Dette innebærer at to parter i en kontraktsforpliktelse kan være både debitor og kreditor.


 

Rull til toppen