Kontrakter og maler - Eiendomsrett.no®

Kontrakter og maler

Vi har laget et utvalg av standardavtaler som ofte brukes innen eiendomsretten. Siden Norge stadig blir mer flerkulturelt og flerspråklig, er det viktig for oss å sørge for at dokumentene blir gjort tilgjengelig på så mange språk som mulig.

Vi har utabidet en standardkontrakt for husleie. For oss er det helt essensielt å bidra til et sterkere vern for leietakerne, og særlig de med minoritetsbakgrunn. Ved å tilby standardavtaler for husleie, tilbyr vi vilkår vi mener er rettferdig for begge partene i et leieforhold.

 Kjøp av bolig er ofte den største investeringen et menneske gjør i løpet av livet. Likevel oppstår det ved hvert fjerde boligkjøp tvist mellom kjøper og selger, i følge ferske tall fra forsikringsselskaper. Dette skyldes ofte at de reelle forholdene avviker fra det som er avtalt. 

standardregler for husorden

Vi har utarbeidet et standarddokument for husordensregler. Av og til kan det være vanskelig å tenke gjennom hva en slik avtale bør inneholde. Vi har utarbeidet et forslag vi føler kan tjene som en disposisjon for deg dersom du ikke er helt sikker.

Bilde av boken "reklamasjonsguiden", om feil og mangler etter boligkjøp, av advokat Eirik Teigstad og advokat Claus Listerud

Vi har også laget en standardkontrakt som kan anvendes mellom håndverker og forbruker ved håndverkertjenester. Det oppstår ofte tvister knyttet til disse tjenestene, og det er viktig å være nøye med kontakten for å unngå dette.

Vi har laget en standardmal for garantiordninger. For mange kan det være uklart hva et slikt dokument bør inneholde. I likhet med alle våre andre standarddokumenter er denne malen oversatt til en rekke ulike språk.

Det er mange som lurer på hva en oppsigelsesmelding må og bør inneholde. Dersom du er usikker på dette kan du bruke vår mal.  . Det å måtte si opp et leieforhold kan være belastende. Det eneste vi kan bidra med er å gjøre prosessen litt enklere.

 Varsel om fravikelse fra bolig er aldri et hyggelig tema, men i virkeligheten kan det noen ganger være nødvendig. Dersom du har vært så uheldig å havnet opp i en situasjon der dette skulle være nødvendig, skjønner vi at du har nok å tenke på. På bakgrunn av det har vi utformet en mal for innholdet i meldingen, slik at du ikke behøver å gjøre det

Vi har utarbeidet er utvalg av standardmeldinger for reklamasjon. Her under reklamasjon knyttet til husleie, reklamasjon knyttet til håndverkertjenester, reklamasjon knyttet til boligoppføring og reklamasjon knyttet til kjøp av brukt bolig. 

Rull til toppen