Jordskifte - Eiendomsrett.no®
Jordskifte

Jordskifte

Jordskifte er en fellesbetegnelse på avgjørelser som treffes av jordskifteretten om eiendommer som det er vanskelig å bruke på en fornuftig og hensiktsmessig måte. Eiendoms- og bruksforhold kan eksempelvis være uhensiktsmessige på grunn av sameieforhold/jordfellesskap, omfattende bruksrettigheter og uhensiktsmessige grenser.


 

Rull til toppen