Jordskifte

Jordskifte

Jordskifte er en fellesbetegnelse på avgjørelser som treffes av jordskifteretten om eiendommer som det er vanskelig å bruke på en fornuftig og hensiktsmessig måte. Eiendoms- og bruksforhold kan eksempelvis være uhensiktsmessige på grunn av sameieforhold/jordfellesskap, omfattende bruksrettigheter og uhensiktsmessige grenser.


 

Hvem er vi?

vi er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor… i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor… i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor…i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor…

Informasjon
Rull til toppen