Jordskifterett

Jordskifterett

Jordskifteretten er en særdomstol innen norsk rett. Den behandler saker som gjelder rettigheter og bruk av fast eiendom. Sakene avgjøres etter reglene i jordskifteloven. Utfallet i en sak kan eksempelvis være at bruksretter kan avløses eller at hus og veier kan påbys flyttet. I slike tilfeller vil de nye grensene bli beskrevet og merket på nytt, samt at hele feltet blir klarlagt. Les mer om jordskifte her. 


 

Hvem er vi?

vi er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor… i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor… i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor…i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor…

Informasjon
Rull til toppen