Jordskifterett - Eiendomsrett.no®
Jordskifterett

Jordskifterett

Jordskifteretten er en særdomstol innen norsk rett. Den behandler saker som gjelder rettigheter og bruk av fast eiendom. Sakene avgjøres etter reglene i jordskifteloven. Utfallet i en sak kan eksempelvis være at bruksretter kan avløses eller at hus og veier kan påbys flyttet. I slike tilfeller vil de nye grensene bli beskrevet og merket på nytt, samt at hele feltet blir klarlagt. Les mer om jordskifte her. 


 

Endringer i avhendingsloven
Rull til toppen