Hvilke rettigheter har forbrukeren hvis tjenesten er forsinket? - Eiendomsrett.no®
Forsinket tjeneste rettigheter

Hvilke rettigheter har forbrukeren hvis tjenesten er forsinket?

Krav ved forsinkelse som skyldes håndverker

Dersom tjenesten er forsinket, og dette ikke skyldes forhold på din side, kan du holde tilbake betalingen, kreve tjenesten utført, heve avtalen og kreve erstatning.

Holde tilbake betalingen

Dersom tjenesten er forsinket, kan du holde tilbake betalingen. Dette innebærer at du ikke betaler for tjenesten før du har fått den utført.

Endringer i avhendingsloven

Du kan holde tilbake en så stor del av betalingen som sikrer det kravet du har som følge av forsinkelsen. Dersom du vil kreve erstatning for økonomisk tap, kan du holde tilbake den delen av betalingen som vil dekke erstatningskravet. Du kan imidlertid ikke holde tilbake mer enn hva som er nødvendig for å sikre kravet ditt som følge av forsinkelsen.

Dersom dere har avtalt at betalingen skal skje ved arbeidets start, eller etter hvert som tjenesten utføres, kan du holde tilbake betalingen frem til arbeidet blir påbegynt eller utført.

Les mer om retten til å holde tilbake betalingen her – hvtjl. § 13 med lovkommentar

Kreve at tjenesten blir utført

Du kan også velge å fastholde avtalen, og kreve at tjenesten blir utført. En forutsetning for dette er at tjenesten kan bli utført uten at det medfører urimelig kostnad eller ulempe for tjenesteyteren, sett i forhold til forbrukerens interesse i at tjenesten blir utført.

Dersom utførelsen av tjenesten vil medføre store økonomiske eller praktiske problemer for tjenesteyteren, kan du ikke kreve at han utfører den,

Hvis du ønsker å kreve at tjenesten blir utført, er det viktig at du ikke venter urimelig lenge med å reklamere til håndverkeren. Dersom du venter for lenge med å fremme kravet, vil du tape retten til å kreve tjenesten utført.

Les mer om retten til å få tjenesten utført her – hvtjl. § 14 med lovkommentar

Heving av avtalen

Dersom forsinkelsen er av vesentlig betydning, kan du heve hele avtalen. Heving innebærer at avtalen opphører, og at partene stilles som om avtalen aldri ble inngått. Partene får tilbakeført eller beholder det de skulle ha levert etter avtalen. Vesentlighetskravet skjerper terskelen for å heve avtalen, ettersom heving er en beføyelse som rammer håndverkeren hardt.

Avtalen kan ikke heves dersom du har krevd at tjenesten blir utført, og den blir utført innen rimelig tid eller innen fristen som er satt. Avtalen kan heller ikke heves i sin helhet dersom det er utført en ikke ubetydelig delav tjenesten. Dersom store deler av tjenesten allerede er utført, vil du bare kunne heve for den delen som gjenstår. For eksempel har håndverkerne pusset opp ett av to bad, og det inntrer vesentlig forsinkelse ved oppussingen av det andre badet. I så fall vil du bare kunne heve avtalen for det andre badet. Dette gjelder med mindre formålet med tjenesten blir vesentlig forfeilet som følge av forsinkelsen.

Du kan i enkelte tilfeller også heve avtalen dersom du forventer at det vil inntre en vesentlig forsinkelse. Det må være høy sannsynlighet for tjenesten kommer til å bli forsinket.

Les mer om heving ved forsinkelse her – hvtjl. § 15 med lovkommentar

Erstatning

Du kan kreve erstatning dersom du lider et økonomisk tap som følge av forsinkelsen. For eksempel vil du kunne få dekket hotellopphold dersom oppussingsarbeidet i leiligheten blir forsinket, slik at det ikke er mulig for deg å bo der.

Merk at du likevel har en tapsbegrensningsplikt, som innebærer at du selv må begrense ditt tap gjennom rimelige tiltak. Dette innebærer at du normalt ikke kan kreve dekket et langvarig opphold på et 5-stjerners hotell, dersom andre alternativer ville være rimeligere.

Les mer om tjenesteyterens erstatningsansvar her – hvtjl. § 28 med lovkommentar
Les mer om erstatningsansvarets omfang og forbrukerens tapsbegrensningsplikt her – hvtjl. § 30 med lovkommentar

Rull til toppen