Håndverkertjenestelovens forhold til annen lovgivning

Bustadoppføringslova

Mens håndverkertjenesteloven gjelder for rehabilitering og vedlikehold av boliger, er det bustadoppføringslova som kommer til anvendelse ved oppføring av nye boliger. Noen ganger kan det være vanskelige grensedragninger mellom regelsettene.

Håndverkertjenesteloven vil komme til anvendelse ved oppføring av tilbygg, påbygg, garasjer og andre bygg som ikke skal benyttes til boformål. Dersom bygget skal benyttes til boformål, vil det være bustadoppføringslova som kommer til anvendelse.

Også ombygging av en eksisterende bolig vil som regel omfattes av håndverkertjenesteloven. Men dersom ombyggingen er veldig dominerende i forhold til den eksisterende boligen, kan det falle inn under bustadoppføringslova.

Begge lovene bygger på et sterkt forbrukervern, og er ufravikelige til ugunst for forbrukeren. Dette innebærer at partene ikke kan avtale vilkår som vil stille forbrukeren i en svakere posisjon enn hva som følger av lovens bestemmelser.

Kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven

Håndverkertjenester må også avgrenses mot avtaler om kjøp, herunder tilvirkningskjøp. Med tilvirkningskjøp menes kjøp av ting som skal tilvirkes særskilt for kjøperen.

Håndverkertjenesteloven gjelder følgelig ikke for arbeid som skal utføres i forbindelse med bestilling, levering eller retting av tingen eller eiendommen, når avtalen i sin helhet må anses som et kjøp. I så fall vil enten kjøpsloven eller forbrukerkjøpsloven komme til anvendelse.

Hvem er vi?

vi er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor… i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor… i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor…i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor…

Informasjon
Rull til toppen